Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Dėl ugdymo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 2020-09-08 10:09:21 525.66 KB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2020-09-08 11:42:59 47.5 KB
Tvarkos
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2020-09-08 10:42:40 133.28 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:40 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:40 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-01-01 2020-09-08 10:42:40 417.89 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2020-09-08 10:42:41 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-09-08 10:42:42 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2020-09-08 10:42:42 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2020-09-08 10:42:43 126.19 KB
Patyčių prevencija 2020-09-08 10:42:44 346.42 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2020-09-08 10:42:44 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:44 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:45 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2020-09-08 10:42:45 183.09 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 119.04 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:46 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2020-09-08 10:42:46 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2020-09-08 10:42:46 152.43 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:47 130.03 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:47 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2020-09-08 10:42:47 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2020-09-08 10:42:48 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:48 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2020-09-08 10:42:48 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:48 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2020-09-08 10:42:49 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:49 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:49 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:50 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2020-09-08 10:42:50 203.63 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Tradicinių renginių nuostatai
Paraiška konkursui ,,Sentimentai valsui“ 121.04 KB
Konkurso ,,Sentimentai valsui 2020“ nuostatai 170.57 KB
Tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Miestas ir aš“ nuostatai 2020-10-18 10:00:34 34.09 KB
Pareigybiniai aprašai
Darbininko pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:22 61.5 KB
Direktoriau pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 740.89 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 16.65 KB
Sekretorės pareigybinės aprašas 2020-09-08 10:14:24 48.5 KB
Ukvedžio pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:15:44 38 KB
Valytojos pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:25 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokyklos  strateginis veiklos planas 2019-2021 2020-09-08 11:39:30 3.25 MB
Mokyklos strateginis veiklos planas 2016-2018 m. 2020-09-08 11:39:30 1.57 MB
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. 2020-09-10 09:05:02 314.45 KB
Mėnesio veiklos planai
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2020-09-08 11:48:44 2.11 MB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2020-09-08 11:48:44 1.88 MB
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2020-09-08 11:48:48 6.87 MB
Krizės valdymo veiksmų planas
Krizių valdymo veiksmų planas priedas nr.1 2020-09-29 07:51:14 18.6 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:30 2.45 MB
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:31 2.72 MB
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:32 2.77 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-08 10:47:32 4.62 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-08 11:34:43 261.52 KB
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020-09-08 11:34:44 62.65 KB
Mokyklos logotipo dizaino failai Atnaujinta Dydis
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:12 769.08 KB
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:17 362.9 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas.ai 2020-09-08 16:58:17 263.27 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas 2020-09-08 16:58:18 257.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa 2020-09-08 11:29:49 138.46 KB
2018-2019 m.m, antikorupcinės veiklos planas 2020-09-08 11:29:49 931.31 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2020 m. rugsėjo mėnesio pamokų tvarkaraštis 2020-10-18 09:35:26 8.28 MB
2020 m. spalio mėnesio pamokų tvarkaraščiai 2020-10-18 09:40:12 8.22 MB