Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Dėl ugdymo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 2020-09-08 10:09:21 525.66 KB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2020-09-08 11:42:59 47.5 KB
Tvarkos
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2021-06-04 11:54:35 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 130.03 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2021-06-04 11:54:35 1.03 MB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2021-06-04 11:54:35 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2021-06-04 11:54:35 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:35 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2021-06-04 11:54:35 126.19 KB
Patyčių prevencija 2021-06-04 11:54:35 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2021-06-04 11:54:36 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:36 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2021-06-04 11:54:37 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:38 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 203.63 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:38 60 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo organizavimo karantino metu
Dėl įsakymo Nr. MV-66 pirmo punkto pakeitimo 2021-01-12 10:55:38 1.32 MB
Dėl pradinukų ugdymo organizavimo 2021.03.21-03.31 1.8 MB
Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 balandžio 1 d. 1.6 MB
Tradicinių renginių nuostatai
„Linksmoji polkutė - 2021“ nuostatai 2021-02-08 17:11:51 21.91 KB
Pasiekimai
laureatų pavardės 2021-05-15 08:11:31 24.64 KB
Pareigybiniai aprašai
Darbininko pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:22 61.5 KB
Direktoriau pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 740.89 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 16.65 KB
Sekretorės pareigybinės aprašas 2020-09-08 10:14:24 48.5 KB
Ukvedžio pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:15:44 38 KB
Valytojos pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:25 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2021 m. veiklos planas 2021-02-08 16:59:25 134 KB
Mokyklos  strateginis veiklos planas 2019-2021 2021-02-08 16:59:25 3.25 MB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2020 m. veiklos planas 2021-02-08 16:59:25 117 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo planas 2020/2021 m.m. 2021-02-08 16:59:26 36.42 MB
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. 2021-02-08 16:59:26 314.45 KB
Mokyklos strateginis veiklos planas 2016-2018 m. 2021-02-08 16:59:26 1.57 MB
Stovyklos veiklos planas 295.88 KB
Mėnesio veiklos planai
2021 rugsėjo veiklos planas 2021-08-31 19:54:20 123 KB
2021 balandžio veiklos planas 2021-08-31 19:54:20 22.39 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2021-08-31 19:54:20 22.28 KB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 89 KB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 92 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 8.06 MB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 2.11 MB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 1.88 MB
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2021-08-31 19:54:21 6.87 MB
Kiti dokumentai
Lyderystės forumo programa projektas 307.49 KB
Krizės valdymo veiksmų planas
Krizių valdymo veiksmų planas priedas nr.1 2020-09-29 07:51:14 18.6 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:30 2.45 MB
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:31 2.72 MB
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:32 2.77 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Meno ir sporto mokyklos veiklos ataskaita 2020m. patvirtinta 2021-05-03 14:48:52 1.76 MB
Mokyklos direktorės 2020 metų veiklos ataskaita 2021-05-03 14:48:52 17.26 MB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2019 m. veiklos atasakitos patvirtinimo 2021-05-03 14:48:52 2.74 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-08 10:47:32 4.62 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-08 11:34:43 261.52 KB
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020-09-08 11:34:44 62.65 KB
Mokyklos logotipo dizaino failai Atnaujinta Dydis
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:12 769.08 KB
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:17 362.9 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas.ai 2020-09-08 16:58:17 263.27 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas 2020-09-08 16:58:18 257.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa 2020-09-08 11:29:49 138.46 KB
2018-2019 m.m, antikorupcinės veiklos planas 2020-09-08 11:29:49 931.31 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2020 m. rugsėjo mėnesio pamokų tvarkaraštis 2020-10-18 09:35:26 8.28 MB
2020 m. spalio mėnesio pamokų tvarkaraščiai 2020-10-18 09:40:12 8.22 MB
2020m. lapkričio mėnesio pamokų tvarkaraštis 2020-11-09 14:50:01 141 KB
Pakoreguotas pamokų tvarkaraštis nuo 2020 m. lapkričio 11 d. 2020-11-12 11:54:10 140.5 KB