Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Dėl ugdymo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 2020-09-08 10:09:21 525.66 KB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2022-05-10 16:52:06 48 KB
Tvarkos
Vidaus kontrolės įgyvendinimo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 21.38 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-01-13 13:36:06 385.71 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 60 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2022-01-13 13:36:06 1.03 MB
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2022-01-13 13:36:06 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.03 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-01-13 13:36:06 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2022-01-13 13:36:06 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2022-01-13 13:36:06 126.19 KB
Patyčių prevencija 2022-01-13 13:36:06 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2022-01-13 13:36:06 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2022-01-13 13:36:06 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 203.63 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo organizavimo karantino metu
Dėl įsakymo Nr. MV-66 pirmo punkto pakeitimo 2021-01-12 10:55:38 1.32 MB
Dėl pradinukų ugdymo organizavimo 2021.03.21-03.31 1.8 MB
Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 balandžio 1 d. 1.6 MB
Tradicinių renginių nuostatai
Sentimentai valsui 2022 2022-04-04 17:00:57 79.5 KB
„Linksmoji polkutė - 2021“ nuostatai 2022-04-04 17:00:57 21.91 KB
Linksmoji polkutė 2022 2022-04-04 17:00:57 32.86 KB
XIX LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis) NUOSTATAI 2022-04-04 17:00:57 88 KB
Pasiekimai
laureatų pavardės 2021-05-15 08:11:31 24.64 KB
Pareigybiniai aprašai
Darbininko pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:22 61.5 KB
Direktoriau pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 740.89 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 16.65 KB
Sekretorės pareigybinės aprašas 2020-09-08 10:14:24 48.5 KB
Ukvedžio pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:15:44 38 KB
Valytojos pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:25 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2021 m. veiklos planas 2022-01-20 13:07:28 134 KB
Mokyklos  strateginis veiklos planas 2019-2021 2022-01-20 13:07:28 3.25 MB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2020 m. veiklos planas 2022-01-20 13:07:28 117 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo planas 2020/2021 m.m. 2022-01-20 13:07:28 36.42 MB
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. 2022-01-20 13:07:28 314.45 KB
Mokyklos strateginis veiklos planas 2016-2018 m. 2022-01-20 13:07:28 1.57 MB
Stovyklos veiklos planas 2022-01-20 13:07:28 295.88 KB
UGDYMO PLANAS 2021-2022 2022-01-20 13:07:28 34.86 MB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 28.31 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 28.3 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 28.25 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos palnas 2022-05-19 15:33:41 116 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 242.67 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 248.4 KB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 241.52 KB
2021 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 237.01 KB
2021 rugsėjo veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 123 KB
2021 balandžio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 22.39 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 22.28 KB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 89 KB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 92 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 8.06 MB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 2.11 MB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 1.88 MB
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-05-19 15:33:41 6.87 MB
Kiti dokumentai
Lyderystės forumo programa projektas 307.49 KB
Krizės valdymo veiksmų planas
Krizių valdymo veiksmų planas priedas nr.1 2020-09-29 07:51:14 18.6 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:30 2.45 MB
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:31 2.72 MB
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-08 10:50:32 2.77 MB
2020 m. biudžeto vykdymo atskaita 2022-04-15 15:31:09 2.38 MB
2020 m. finansinės ataskaitos 3.53 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2.37 MB
2021 m. biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys 3.58 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys 2022-04-15 15:38:46 1.88 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 1.99 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.18 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 1.87 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.12 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 1.86 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.37 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2022-01-20 13:32:20 403.68 KB
Mokyklos veiklos programa 2022 m. 2022-01-20 13:32:20 297.97 KB
Meno ir sporto mokyklos veiklos ataskaita 2020m. patvirtinta 2022-01-20 13:32:20 1.76 MB
Mokyklos direktorės 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-20 13:32:20 17.26 MB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2019 m. veiklos atasakitos patvirtinimo 2022-01-20 13:32:20 2.74 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-08 10:47:32 4.62 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-08 11:34:43 261.52 KB
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020-09-08 11:34:44 62.65 KB
Mokyklos logotipo dizaino failai Atnaujinta Dydis
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:12 769.08 KB
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:17 362.9 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas.ai 2020-09-08 16:58:17 263.27 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas 2020-09-08 16:58:18 257.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m, 2022-01-20 13:19:43 374.24 KB
Korupcijos priemonių planas 2022-2024 2022-01-20 13:19:43 385.96 KB
2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa 2022-01-20 13:19:43 138.46 KB
2018-2019 m.m, antikorupcinės veiklos planas 2022-01-20 13:19:43 931.31 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2020 m. rugsėjo mėnesio pamokų tvarkaraštis 2020-10-18 09:35:26 8.28 MB
2020 m. spalio mėnesio pamokų tvarkaraščiai 2020-10-18 09:40:12 8.22 MB
2020m. lapkričio mėnesio pamokų tvarkaraštis 2020-11-09 14:50:01 141 KB
Pakoreguotas pamokų tvarkaraštis nuo 2020 m. lapkričio 11 d. 2020-11-12 11:54:10 140.5 KB