Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Dėl ugdymo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 2020-09-08 10:09:21 525.66 KB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2022-05-10 16:52:06 48 KB
Tvarkos
Vidaus kontrolės įgyvendinimo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 21.38 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-01-13 13:36:06 385.71 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 60 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2022-01-13 13:36:06 1.03 MB
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2022-01-13 13:36:06 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.03 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-01-13 13:36:06 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2022-01-13 13:36:06 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2022-01-13 13:36:06 126.19 KB
Patyčių prevencija 2022-01-13 13:36:06 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2022-01-13 13:36:06 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2022-01-13 13:36:06 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 203.63 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo organizavimo karantino metu
Dėl įsakymo Nr. MV-66 pirmo punkto pakeitimo 2021-01-12 10:55:38 1.32 MB
Dėl pradinukų ugdymo organizavimo 2021.03.21-03.31 1.8 MB
Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 balandžio 1 d. 1.6 MB
Tradicinių renginių nuostatai
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS XXI TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK - 2024“ (tęstinis) NUOSTATAI 2024-01-22 10:24:58 91 KB
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA XIII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „LINKSMOJI POLKUTĖ 2024“ NUOSTATAI 2024-01-22 10:24:58 25.79 KB
XIII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO-SEMINARO „SENTIMENTAI VALSUI 2023“ NUOSTATAI, SKIRTI DZŪKIJOS (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI 2024-01-22 10:24:58 64.5 KB
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS XX LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis), SKIRTO DZŪKIJOS 2023 (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI, NUOSTATAI 2024-01-22 10:24:58 97 KB
XII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ VIRTUALUS KONKURSAS „LINKSMOJI POLKUTĖ 2023“, SKIRTAS ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS 45-MEČIUI PAMINĖTI NUOSTATAI 2024-01-22 10:24:58 30.74 KB
Sentimentai valsui 2022 2024-01-22 10:24:58 79.5 KB
„Linksmoji polkutė - 2021“ nuostatai 2024-01-22 10:24:58 21.91 KB
Linksmoji polkutė 2022 2024-01-22 10:24:58 32.86 KB
XIX LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis) NUOSTATAI 2024-01-22 10:24:58 88 KB
Pasiekimai
laureatų pavardės 2021-05-15 08:11:31 24.64 KB
Pareigybiniai aprašai
Darbininko pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:22 61.5 KB
Direktoriau pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 740.89 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 16.65 KB
Sekretorės pareigybinės aprašas 2020-09-08 10:14:24 48.5 KB
Ukvedžio pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:15:44 38 KB
Valytojos pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:25 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-09-27 14:26:19 184 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-09-27 14:26:19 237 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2021 m. veiklos planas 2023-09-27 14:26:19 134 KB
Mokyklos  strateginis veiklos planas 2019-2021 2023-09-27 14:26:19 3.25 MB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2020 m. veiklos planas 2023-09-27 14:26:19 117 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo planas 2020/2021 m.m. 2023-09-27 14:26:19 36.42 MB
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. 2023-09-27 14:26:19 314.45 KB
Mokyklos strateginis veiklos planas 2016-2018 m. 2023-09-27 14:26:19 1.57 MB
Stovyklos veiklos planas 2023-09-27 14:26:19 295.88 KB
UGDYMO PLANAS 2021-2022 2023-09-27 14:26:19 34.86 MB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m.m. 2023-09-27 14:26:19 185.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 27.35 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 19.24 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 30.56 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.98 KB
2023 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesių veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 29.93 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 29.55 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 29.74 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 35.4 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 580.58 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 27.99 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 234.19 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.69 KB
2022 m. spalio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.78 KB
2022 rugsėjo veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.06 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.31 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.3 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 28.25 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos palnas 2024-01-22 10:36:28 116 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 242.67 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 248.4 KB
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 241.52 KB
2021 m. Spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 237.01 KB
2021 rugsėjo veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 123 KB
2021 balandžio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 22.39 KB
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 22.28 KB
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 89 KB
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 92 KB
2020 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 8.06 MB
2020 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 2.11 MB
2020 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 1.88 MB
2020 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-01-22 10:36:28 6.87 MB
Kiti dokumentai
Lyderystės forumo programa projektas 307.49 KB
Krizės valdymo veiksmų planas
Krizių valdymo veiksmų planas priedas nr.1 2020-09-29 07:51:14 18.6 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 1.88 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 3.64 MB
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita 2023-11-30 15:00:46 4.43 MB
2022 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-11-30 15:00:46 1.89 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 4.04 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.37 MB
2020 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.45 MB
2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.72 MB
2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.77 MB
2020 m. biudžeto vykdymo atskaita 2023-11-30 15:00:46 2.38 MB
2020 m. finansinės ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 3.53 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 2.37 MB
2021 m. biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 3.58 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 1.88 MB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 1.99 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.18 MB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 1.87 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-11-30 15:00:46 2.12 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-30 15:00:46 1.86 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus 2023 m. veiklos ataaskaita 2024-01-22 09:51:22 480.3 KB
Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-22 09:51:22 40.45 KB
Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-22 09:51:22 403.68 KB
Mokyklos veiklos programa 2022 m. 2024-01-22 09:51:22 297.97 KB
Meno ir sporto mokyklos veiklos ataskaita 2020m. patvirtinta 2024-01-22 09:51:22 1.76 MB
Mokyklos direktorės 2020 metų veiklos ataskaita 2024-01-22 09:51:22 17.26 MB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2019 m. veiklos atasakitos patvirtinimo 2024-01-22 09:51:22 2.74 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas ir biudžeto vykdymo ataskaita 2020-09-08 10:47:32 4.62 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2020-09-08 11:34:43 261.52 KB
2019 m. mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020-09-08 11:34:44 62.65 KB
Mokyklos logotipo dizaino failai Atnaujinta Dydis
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:12 769.08 KB
Alytaus-m-mkla-logotipai-papildomi 2020-09-08 16:58:17 362.9 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas.ai 2020-09-08 16:58:17 263.27 KB
Alytaus-m-mkla-logotipas 2020-09-08 16:58:18 257.71 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apie korupcijos atvejį praneškite 2023-01-25 15:28:52 12.04 KB
Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją mokykloje, sąrašas 2023-01-25 15:28:52 2.13 MB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 m, 2023-01-25 15:28:52 374.24 KB
Korupcijos priemonių planas 2022-2024 2023-01-25 15:28:52 385.96 KB
2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa 2023-01-25 15:28:52 138.46 KB
2018-2019 m.m, antikorupcinės veiklos planas 2023-01-25 15:28:52 931.31 KB
Asmenų aptarnavimo kokybės ir korupcijos apraiškų vertinimo anketa 2023-01-25 15:28:52 35.29 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022 m. rugsėjo 1 d. pamokų tvarkaraštis 2022-10-17 15:35:47 135 KB
2020 m. rugsėjo mėnesio pamokų tvarkaraštis 2022-10-17 15:35:47 8.28 MB
2020 m. spalio mėnesio pamokų tvarkaraščiai 2022-10-17 15:35:47 8.22 MB
2020m. lapkričio mėnesio pamokų tvarkaraštis 2022-10-17 15:35:47 141 KB
Pakoreguotas pamokų tvarkaraštis nuo 2020 m. lapkričio 11 d. 2022-10-17 15:35:47 140.5 KB