Muzikos skyrius

Kviečiame muzikuoti ir pasirinkti norimą instrumentą: fortepijoną, smuiką, gitarą, kankles, trimitą, akordeoną, elektroninį instrumentą, ar dainavimą

 

L

 

Muzikos užsiėmimai vyksta Dauguose, Pivašiūnuose, Miroslave, Simne, Punioje, Butrimonyse.

1. Rasa Babarskienė Fortepijonas 861350804, 76460 rbabarskiene@gmail.com
2. Laimutė Aleksiupienė Kanklės  861306566, 69652 kankles5@gmail.com
3. Raminta Vanagaitė Fortepijonas 867985591,69504 ramintavan@gmail.com
4. Arvydas Kirda Armonika        860762400 arvydas.kirda@gmail.com
5 Laima Zalanskienė Fortepijonas 868661998, 75198 laimutezalanskiene@gmail.com
6 Joana Laugalienė Fortepijonas 868227008, 69696 joanalaugal@gmail.com
7. Margarita Ivanauskienė Kanklės              867235808 margasvabaliukas@gmail.com
8. Algirdas-Antanas Glovickis Smuikas            861479150 pivašiunuvid@gmail.com
9. Gintautas Pikūnas Gitara 861813670, 23407 gintas.pikunas@gmail.com
10. Dainius Platūkis Akordeonas 869876613 platukisd@gmail.com

 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 5 metų.Tai 2 (dviejų) mokslo metų programa. Vėliau galima mokytis groti pasirinktu instrumentu.

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 7 metų amžiaus mokiniams. Tai 4 (ketverių) metų muzikinio ugdymo programa.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo programa numato 4 (ketverių) metų laikotarpį po kurio, baigusiems visą 8(aštuonerių) metų numatytą  programą išduodamas LR švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas baigimo pažymėjimas.

Muzikos mėgėjų ugdymo programa

Tai 1(vienerius) ar daugiau mokslo metų trunkanti ugdymo programa suteikianti galimybę toliau tobulėti ir gilinti muzikines žinias. Baigusiems išduodami mokyklos pažymėjimai.

 Užsiėmimų tvarkaraštis


 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30