Muzikos skyrius

Kviečiame muzikuoti ir pasirinkti norimą instrumentą: fortepijoną, smuiką, gitarą, kankles, saksofoną, akordeoną, armoniką

 

 

Muzikos užsiėmimai vyksta Dauguose, Pivašiūnuose, Miroslave, Simne, Butrimonyse.

1. Rasa Babarskienė Fortepijonas   rbabarskiene@gmail.com
2. Laimutė Aleksiupienė Kanklės    kankles5@gmail.com
3. Raminta Vanagaitė Fortepijonas   ramintavan@gmail.com
4. Arvydas Kirda Armonika          arvydas.kirda@gmail.com
5 Laima Zalanskienė Fortepijonas   laimutezalanskiene@gmail.com
6 Joana Laugalienė Fortepijonas   joanalaugal@gmail.com
7. Margarita Ivanauskienė Kanklės                margasvabaliukas@gmail.com
8. Algirdas-Antanas Glovickis Smuikas              pivašiunuvid@gmail.com
9. Gintautas Pikūnas Gitara   gintas.pikunas@gmail.com
10. Dainius Platūkis Klarnetas, saksofonas, fortepijonas   platukisd@gmail.com

 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 5 metų.Tai 2 (dviejų) mokslo metų programa. Vėliau galima mokytis groti pasirinktu instrumentu.

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 7 metų amžiaus mokiniams. Tai 4 (ketverių) metų muzikinio ugdymo programa.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo programa numato 4 (ketverių) metų laikotarpį po kurio, baigusiems visą 8 (aštuonerių) metų numatytą  programą išduodamas LR švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas baigimo pažymėjimas.

Muzikos mėgėjų ugdymo programa

Tai 3 (tris) metus trunkanti ugdymo programa, baigusiems formalujį švietimą papildančio pagrindinio ugdymo programą ir pageidaujantiemstoliau tęsti mokslą. Baigusiems išduodami mokyklos pažymėjimai.

Suaugusiųjų muzikos ugdymo programa

Tai 3 (trijų) metų programa, skirta asmenims nuo 18 metų. Mokiniams sudaromos galimybės individualiai  susipažinti su instrumento technika, meninės raiškos priemonėmis, kūriniais, plėtojami ansamblinio muzikavimo sceninės kultūros, meninės saviraiškos įgūdžiai.

 Užsiėmimų tvarkaraštis


 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30