Įgyvendintas sporto projektas ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“

Įgyvendintas sporto projektas ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“

2021 metų paskutinėmis gruodžio dienomis, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenė įgyvendino sporto projektą ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 bendrai finansuojamą Valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.  Sporto projekto dėka buvo paskatintas fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos įpročiai, sustiprinta sveikata, aktyviai, kryptingai ir organizuotai laiką praleido daugelis Alytaus rajono vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų, tame tarpe senjorų tvirtino mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Įsigijus sporto inventorių ir įrangą atsirado galimybė rengti kokybiškus sportinius renginius – sveikos gyvensenos kursus suaugusiems Dauguose (Ežero g. 18); vaikų ir jaunimo stovyklas Nemunaityje (Vytauto g. 44); varžybas, konkursus. Sudarytos sąlygos stovyklauti atnaujintose mokyklos patalpose Nemunaityje įtakojo kokybišką sveikatos lygį, sustiprėjo vaikų, jaunimo fizinis aktyvumas, įtraukumas, sportinių rezultatų galimybių plėtra, teigė sėkmingai dvyliktąją sporto savaitgalio stovyklą įgyvendinę entuziastingi vadovai Sigitas Junevičius, Laima Zalanskienė, Gintautas Pikūnas. Projekto veiklos paskatino komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pagarbą taisyklėms ir kitiems, suteikė asmeninį tobulėjimą. Savaitgalio stovyklos, tai aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas tiek vaikams, tiek jaunimui mėgstantiems iššūkius ir komandinę bendrystę, teigė projekto vadovė L. Zalanskienė. Projekto veiklose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš įvairių Alytaus rajono vietovių. Pasitelkus profesionalius trenerius, lektorius ir savanorius (S. Junevičius; Gediminas Mikelevičius; Rolandas Lukoševičius; Daiva Avižienienė; Vidutis Šurskas; Tomas Grigas; Robertas Paliutis; Jonas Nevecka) stovyklose buvo išbandytos įvairios sporto veiklos – futbolas, dziudo, imtynės, krepšinis,vedamos paskaitos apie dopingo žalą, sveiką gyvenseną. Sportinių užsiėmimų metu jaunieji sportininkai išbandė įvairių sporto šakų techniką bei taktiką, atliko bendro fizinio pasiruošimo, jėgos, atpalaiduojančius pratimus, futbolo ir krepšinio pratybų veiklose vyko bendras fizinis pasirengimas. Stovyklose buvo ugdomas vaikų ir jaunimo bendravimas ir bendradarbiavimas, pasitelkiant komandos formavimo, bendrystės įgūdžius. Sveikos gyvensenos kursų dėka, vietos bendruomenei buvo suteikti naudingi ir kryptingi užimtumai, kurie dalyvius paskatino domėtis aktyvesniu gyvenimo būdu, suteikė reikalingą informaciją apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Kiekvienas dalyvis save realizavo įvairiuose užsiėmimuose, kurių metu buvo pateikti inovatyvūs sveikos gyvensenos vizualizacijos metodai, pasirinktos veiklos pademonstruotos gyvai. Nuolat dalyvaudami ir susipažinę su įvairiomis sporto veiklomis kiekvienas bendruomenės narys pakeitė nusistovėjusius įpročius, įgijo atitinkamai vertingus ir naudingus sveikatai įgūdžius, sustiprino individualios jėgos ir savimi pasitikėjimo jausmą, akcentavo treneris S. Junevičius.

Esame tikri, kad tinkamai parinkta ir įsigyta sportinė įranga ir pasibaigus projektui suteiks platesnes galimybes Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenei organizuoti ne tik rajoninius fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos renginius ar stovyklas, bet ir respublikiniu, tarptautiniu lygmeniu. Projekto įgyvendinimas tinkamai prisidėjo gerinant visas minėtas veiklas, įvairių renginių kokybę mokyklos, Alytaus rajono teritorijoje, užimtumo problemas, užkertant kelią žalingų įpročių atsiradimui. Įgyvendinus projekto veiklas, Alytaus r. meno ir sporto mokykla ir toliau atsakingai vertins susikurtą gerovę projekto dėka. Bus atsakinga už įsigytą turimą sportinį inventorių ir įrangą, toliau pagal galimybes sistemingai planuos įsigyti sporto plėtrai gerinti sportinio inventoriaus bei įrangos iš savų lėšų ar kitų finansavimo šaltinių. Projekto eigoje sukurta infrastruktūra bus naudojama Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokinių užimtumui bei tolimesniam sėkmingam rajono žmonių bendruomenės įtraukimui. Alytaus r. meno ir sporto mokykla užtikrins projekto tęstinumą ne trumpiau, kaip 3 metus, po projekto pabaigos.

Projektas įgyvendintas pagal projektą  ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 bendrai finansuojamą Valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos