Projekto ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ savaitgalio sporto stovyklos Alytaus rajono vaikams ir jaunimui Nemunaityje įgyvendintos!

Projekto ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ savaitgalio sporto stovyklos Alytaus rajono vaikams ir jaunimui Nemunaityje įgyvendintos!

2021 m. gruodžio 18-19 dienomis Nemunaityje, Vytauto g. 44 finišavo dvyliktoji sporto projekto ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 nemokama savaitgalio sporto stovykla Alytaus rajono vaikams ir jaunimui. Sporto projekto dėka buvo paskatintas fizinis aktyvumas ir sveikos gyvensenos įpročiai, sustiprinta sveikata, aktyviai, kryptingai ir organizuotai laiką praleido daugelis Alytaus rajono vaikų ir jaunimo, tvirtino mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Įsigijus sporto inventorių ir įrangą atsirado galimybė rengti kokybiškus sportinius renginius – vaikų ir jaunimo stovyklas, varžybas, konkursus. Sudarytos sąlygos stovyklauti atnaujintose mokyklos patalpose Nemunaityje įtakojo kokybišką sveikatos lygį, sustiprėjo vaikų, jaunimo fizinis aktyvumas, įtraukumas, pozityvaus dialogo kūrimas, bendruomeniški ryšiai bei sportinių rezultatų galimybių plėtra, teigė sėkmingai dvyliktąją sporto savaitgalio stovyklą įgyvendinę entuziastingi vadovai Sigitas Junevičius, Laima Zalanskienė, Gintautas Pikūnas. Jaunatviškas maksimalizmas, energija ir nuolatinis noras tobulėti kiekvienam dalyviui suteikė atitinkamai vertingus bei naudingus sveikatai įgūdžius. Projekto veiklos paskatino komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą, pagarbą taisyklėms ir kitiems, suteikė asmeninį tobulėjimą. Savaitgalio stovyklos, tai aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas tiek vaikams, tiek jaunimui, mėgstantiems iššūkius ir komandinę bendrystę, sakė projekto vadovė L. Zalanskienė. Stovyklose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš įvairių Alytaus rajono vietovių. Pasitelkus profesionalius trenerius, lektorius ir savanorius (S. Junevičius; Gediminas Mikelevičius; Rolandas Lukoševičius; Daiva Avižienienė; Vidutis Šurskas; Tomas Grigas; Jonas Nevecka) kiekvieną kartą buvo mažinama atskirtis tarp kaimo ir miesto vaikų ar jaunimo, kurie turėjo daugiau galimybių išbandyti ir pasirinkti patinkančias sporto šakas.

 Stovykloje buvo išbandytos įvairios sporto veiklos – futbolas, dziudo, imtynės, krepšinis,vedamos paskaitos apie dopingo žalą, sveiką gyvenseną. Sportinių užsiėmimų metu jaunieji sportininkai išbandė įvairių sporto šakų techniką bei taktiką, atliko bendro fizinio pasiruošimo, jėgos, atpalaiduojančius pratimus. Futbolo ir krepšinio pratybų veiklose vyko bendras fizinis pasirengimas (bėgimas, ėjimas, bendro lavinimo, tempimo pratimai, judrieji žaidimai, estafetės), technikos ir taktikos mokymas (kamuolio varymas, perdavimas, stabdymas, apgaulingi ir klaidinantys veiksmai, smūgiavimas į vartus, vartininko žaidimo technikos pagrindai, metimai į krepšį, kamuolio dengimas ir atėmimas, taktikos veiksmai), mokomasis futbolo ir krepšinio žaidimas. Dziudo ir imtynių pratybų veiklų metu dalyviams buvo pateikta pramankšta, akrobatiniai, atpalaiduojantys pratimai, technikos tobulinimas stovėsenoje, jėgos, greičio, ištvermės pratimai, raumenų tempimo pratimai, pratimai su gumomis, svarmenimis, kompleksinės estafetės ir kt. Stovykloje buvo ugdomas vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas, tolerancija, pasitelkiant komandos formavimo, susipažinimo žaidimus bei bendras veiklas atskleidžiant vaikų ir jaunimo gebėjimus. Esame tikri, kad tinkamai parinkta ir įsigyta sportinė įranga ir pasibaigus projektui suteiks platesnes galimybes Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenei organizuoti ne tik rajoninius fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos renginius ar stovyklas, bet ir respublikiniu, tarptautiniu lygmeniu. Projekto įgyvendinimas tinkamai prisidėjo gerinant visas minėtas veiklas, įvairių renginių kokybę mokyklos, viso Alytaus rajono teritorijoje, užimtumo problemas, užkertant kelią žalingų įpročių atsiradimui. Įgyvendinus projekto veiklas, Alytaus r. meno ir sporto mokykla ir toliau atsakingai vertins susikurtą gerovę projekto dėka. Bus atsakinga už įsigytą ir turimą sportinį inventorių ir įrangą, toliau pagal galimybes sistemingai planuos įsigyti sporto plėtrai gerinti sportinio inventoriaus bei įrangos iš savų lėšų ar kitų finansavimo šaltinių. Sieks tobulinti mokykloje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas. Projekto eigoje sukurta infrastruktūra bus naudojama Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokinių užimtumui bei tolimesniam sėkmingam rajono žmonių bendruomenės įtraukimui. Alytaus r. meno ir sporto mokykla užtikrins projekto tęstinumą ne trumpiau, kaip 3 metus, po projekto pabaigos.

Projektas įgyvendinamas pagal projektą  ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 bendrai finansuojamą Valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos