SKIRTAS FINANSAVIMAS PROJEKTINEI VEIKLAI VYKDYTI

2021 m. rugpjūčio 2-9 dienomis Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenės komanda vykdys projektinę veiklą - 2021 m. buvo skirtas finansavimas 2021 birželio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1195  „Dėl Stovyklų, skirtų mažinti mokinių mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, kurių programos būtų orientuotos į mokymąsi per įvairias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, finansavimo“. Pareiškėjas – Auksė Sapežinskienė, mokyklos direktorė. Stovyklos koordinatorius – Laima Zalanskienė, mokytoja metodininkė. Grupės vadovai – Sigitas Junevičius, mokytojas metodininkas; Gintautas Pikūnas, mokytojas. Ugdomąsias veiklas įgyvendinantys asmenys - Sigitas Junevičius, futbolo ir sveikos gyvensenos treneris-mokytojas metodininkas (fizinio aktyvumo skatinimo, sveikos gyvensenos veiklos); Rolandas Lukoševičius - vyresnysis dziudo treneris-mokytojas (fizinio aktyvumo skatinimo, dziudo veiklos) ir kiti projekte dalyvaujančių - Alytaus r. Miroslavo, Butrimonių, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijų bei Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogai ir savanoriai.

Bus suorganizuota vaikų vasaros stovykla ,,Kūrybiškumo metamorfozės“. Tai kūrybiška, mažinanti mokinių mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19 stovykla, kurios metu bus padidinta 5-8 klasių vaikų mokymosi motyvacija, sustiprinta matematikos, gamtos mokslų ir kalbų žinios bei gebėjimai. Stovykloje dalyvaus 5-8 klasių 26 mokiniai (10 mokinių, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių) iš dviejų savivaldybių: Alytaus rajono ir Alytaus miesto ugdymo įstaigų. Stovyklautojai išbandys mėgiamas ir dar nepažintas veiklas – užsiėmimai bus integruoti su fizinio aktyvumo veiklomis - komandinio formavimo žaidimais, menų terapijomis, užsiėmimais edukacinėse kūrybinėse dirbtuvėse atvirose erdvėse. Dalyviai  sumažins matematikos, kalbų, gamtos mokslų mokymo(si) praradimus, lavins ir išugdys meninių ir sportinių gebėjimų visumą, tarpusavio bendravimą. Profesionalių mokytojų, savanorių bei vadovų pagalba vaikai patobulins saviraiškos, komunikacinius ir pažintinius gebėjimus. Sėkmingai bus paskatintas kūrybiškumas, pažinimo ir atradimo džiaugsmas, kaupiant patirtį. Kūrybinių edukacijų metu kiekvienas stovyklautojas patenkins interesus, saviraiškos poreikius, plėtos gabumus. Visos stovyklos metu bus skatinamas fizinio aktyvumo užimtumas, susipažįstant su įvairiomis sporto šakomis, perteikiant sveikos gyvensenos įgūdžius, ugdant sveikesnį ir aktyvesnį Lietuvos pilietį. Kiekvienas dalyvis atras ir išplėtos savo kūrybines galias, sustiprins vaizduotę ir komunikabilumą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos