Konkursas Sentimentai valsui 2022

 • Paskelbė : Dalė Keparutienė
 • Paskelbta: 2022-04-06
 • Kategorija: Konkursai

PATVIRTINTA

Alytaus r. meno ir sporto

mokyklos direktoriaus

2022 m. kovo  17 d.

įsakymu Nr. MV- 13

 

 

XII LIETUVOS  JAUNŲJŲ  ATLIKĖJŲ  KONKURSO

„SENTIMENTAI VALSUI 2022“ NUOSTATAI

 

TIKSLAS

 

 • Populiarinti  valso muziką ir jį kūrusius kompozitorius.

 

UŽDAVINIAI

 

 • Plėtoti švietėjiško muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimo galimybes, dalinantis gerąja pedagogine – metodine praktika, skatinant mokinių kūrybinę saviraišką, sceninius gebėjimus.

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI, VIETA IR DATA

      

 • Konkursą organizuoja – Alytaus r. meno ir sporto mokykla, Ežero g. 18, Daugai; Alytaus rajonas.
 • Konkursas vyks 2022 m. gegužės 3 d. 11.00 val. Alytaus r. meno ir sporto  mokykloje – Ežero g. 18, Daugai, Alytaus rajonas.
 • Konkurso koordinatoriai: mokyklos mokytojai Laima Zalanskienė, Gintautas Pikūnas. Telefonai informacijai – 8 686 61998; 8 618 13670

 

KONKURSO SĄLYGOS

 

 • Konkurse kviečiami dalyvauti 7-19 metų fortepijono, styginių ir pučiamųjų instrumentų jaunieji atlikėjai - solistai iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų.  Dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.
 • Dalyviai tvirtinami tik kartu su paraiška atsiuntus už konkursą dalyvio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
 • Visi konkurso  dalyviai atlieka po laisvai pasirinktą 1 (vieną) kūrinį - valsą. Kūrinys atliekamas mintinai.
 • Atlikimas akustinis.
 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios narius kviečia organizatoriai.
 • Konkurso narių pavardės bus paskelbtos konkurso atidarymo metu.
 • Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas, fotografuojamas, nuotraukos talpinamos interneto svetainėse, spaudoje.
 • Visiems konkurso dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai. Konkurso nugalėtojams bus įteikta Grand Prix, laureatų diplomai ir specialūs rėmėjų prizai.

 

KONKURSO DALYVIŲ KATEGORIJOS

Grupė

Amžius

Atlikimo pobūdis

A - fortepijonas

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

B - styginiai

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

C - pučiamieji

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

 

                         

PARAIŠKŲ  TEIKIMO TVARKA

 

 

 

DALYVIO MOKESTIS

 

 • Dalyvio mokestį 2.90 Eur prašome pervesti į mokyklos sąskaitą:

  Gavėjas: Alytaus r. meno ir sporto mokykla

           Gavėjo kodas: 190247688

           Gavėjo sąskaitos numeris: Luminor bankas LT654010051005568578

           Mokėjimo pavedime būtina nurodyti (Konkursui ,,Sentimentai valsui 2022“, solisto

           vardas, pavardė).

 • Dalyviui neatvykus į renginį, mokestis negrąžinamas.

 

NUMATOMA KONKURSO  EIGA

 

 • 9.30 val. – 10.50 val. Dalyvių registracija.
 • 11.00-11.10 val. Konkurso atidarymas. Sveikinimo žodis.
 • 11.10-13.00 val. Konkurso I d.
 • 13.00-13.30 val. Kavos pertraukėlė.
 • 14.00 val. I konkurso dalies dalyvių apdovanojimas.
 • 14.15-14.30 val. patalpų vėdinimas, dezinfekavimas.
 • 14.30-16.00 val. Konkurso II d.
 • 16.00-16.30 val. Pertrauka.
 • 16.30 val. II konkurso dalies dalyvių apdovanojimas.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 • Į konkursą kviečiame atvykti atlikus rytinį testą dėl Covid 19. Būkime sąmoningi ir saugokime vieni kitų sveikatą! Dėkojame už supratingumą.
 • Uždarose patalpose dėvėkime medicinines kaukes ar respiratorius.
 • Informacija apie konkursantų eilės tvarką bus pateikta kiekvienam mokytojui nurodytu el. pašto adresu.
 • Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir/ar papildyti konkurso nuostatus bei programą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  KONKURSO

,,Sentimentai valsui 2022“

 

                                                       PARAIŠKOS PAVYZDYS

 

                           2022 m. gegužės 3 d. 11.00 val.

 

 

 

Pavvyzdžiai  (šriftas  Times New Roman   12)

 

 

Mokinio vardas, pavardė, amžius

Solistas instrumentalistas – nurodyti grupę (A – fortepijonas; B – styginiai; C – pučiamieji)

Mokinio klasė

Kompozitorio vardas, pavardė (originale)

Kūrinio pavadinimas (Op. Nr.)

Mokytojo(os) vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Akompaniatoriaus vardas, pavardė

Pilnas mokymo įstaigos pavadinimas

 

Prašome nurodyti mokytojo mob. tel. Nr. ir  el. paštą:

 

 

 

 

 

 

Paraiškų laukiame iki 2022 m. balandžio 22 d. el. p. laimutezalanskiene@gmail.com

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos