Laimėtas vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursas 2023

  • Paskelbė : Dalė Keparutienė
  • Paskelbta: 2023-06-14
  • Kategorija: Konkursai

Laimėtas vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursas

 

Džiugu, kad ir šiais metais laimėtas konkursas dėl vaikų vasaros stovyklų, skirtų Lietuvos Respublikos mokinių ir Ukrainos mokinių socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti, finansavimo, teigė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Jau birželio 26 – liepos 3 dienomis Nemunaityje, Vytauto g. 44 bus suorganizuota tęstinė stovykla vaikams ,,Draugystės tiltai“. Stovyklos veiklas koordinuos Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja Laima Zalanskienė; stovyklos grupių vadovai - mokytojai Rolandas Lukoševičius ir Gintautas Pikūnas. Nemokamoje stovykloje dalyvaus 26 vaikai (13 Lietuvos ir 13 iš Ukrainos atvykusių) iš penkių mokyklų - Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos; Alytaus Dzūkijos mokyklos; Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos; Alytaus Piliakalnio ir Alytaus Šaltinių progimnazijų. Vaikai stovykloje susipažins su Lietuvos ir Ukrainos šalimis, per įvairias neformaliojo švietimo veiklas ugdysis socialines emocines, pilietiškumo, kūrybiškumo kompetencijas. Praeitų metų patirtis parodė, kad stovyklautojai liko sužavėti STEAM veiklomis. Todėl ir šią vasarą pasirinkome bendradarbiavimo partnerystę su  Alytaus kolegija (Studentų g. 17, Alytus) ir aktyviais dėstytojais-savanoriais. Kiekvienas vaikas praktiškai susipažins su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuos ir kurs. Stovyklaudami vaikai išbandys mėgiamas ir naujas veiklas – užsiėmimai bus integruoti su fizinio aktyvumo veiklomis - komandinio formavimo žaidimais, orientaciniais žygiais, išvažiuojamosiomis edukacijomis, menų terapijomis, užsiėmimais kūrybinėse dirbtuvėse ir kt. Stovykloje svečiuosis aktyvų gyvenimo būdą pamėgę savanoriai, edukatoriai, kurie mielai pasidalins savo patirtimi socialinių-emocinių kompetencijų ugdyme; fizinio aktyvumo skatinime; veikloms, skirtoms tarpkultūriniam Lietuvos Respublikos ir Ukrainos pažinimui bei pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymui.

,,Šią vasarą, kaip ir pernai, ukrainiečių ir lietuvių vaikai galės nemokamai atostogauti bendrose vasaros stovyklose. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame konkurse buvo atrinkti 11 švietimo paslaugų teikėjų, kurie organizuos vasaros stovyklas. Kaip ir pernai, šią vasarą vaikams bus organizuojamos dieninės stovyklos ar stovyklos su nakvyne. Siekiama, kad į jas būtų priimama po lygiai iš Ukrainos atvykusių ir Lietuvos vaikų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – ne trumpiau kaip 7 dienos. Vaikai stovyklose susipažins su Lietuvos ir Ukrainos šalimis, per įvairias neformaliojo švietimo veiklas ugdysis socialines emocines, pilietiškumo, kūrybiškumo kompetencijas. Pavyzdžiui,<...> Stovyklos „Draugystės tiltai“ rengėjai daug dėmesio žada skirti ne tik vaikų savęs pažinimo mokymuisi per menų terapijas, bet ir STEAM veikloms – jas ves Alytaus kolegijos dėstytojai savanoriai. Atrenkant stovyklų organizatorių paraiškas, prioritetai teikti stovykloms, kurių programos trukmė vienam mokiniui ilgesnė nei 7 kalendorinės dienos, kurių visos ugdomosios veiklos vyks už bendrojo ugdymo mokyklos teritorijos ribų, taip pat toms, į kurių programas įsitrauks žmonės, mokantys ukrainiečių kalbą ar nuo karo į Lietuvą pasitraukę ukrainiečių mokytojai, turintys darbo stovyklose patirties. Atrenkant finansuotinus projektus, taip pat atsižvelgta į tai, ar pasitelkiami savanoriai, ar programoje dalyvauja mokiniai iš skirtingų savivaldybių, ar yra mokinių iš kaimo mokyklų, ar dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir kt.“ (https://www.lmnsc.lt/naujiena/nemokamose-vasaros-stovyklose---ukrainieciu-ir-lietuviu-vaikai/)

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos