XIII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS-SEMINARAS „SENTIMENTAI VALSUI 2023“

 • Paskelbė : Dalė Keparutienė
 • Paskelbta: 2023-04-07
 • Kategorija: Konkursai

PATVIRTINTA

Alytaus r. meno ir sporto

mokyklos direktorės

2023 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. MV- 8

 

XIII LIETUVOS  JAUNŲJŲ  ATLIKĖJŲ  KONKURSO-SEMINARO

„SENTIMENTAI VALSUI 2023“ NUOSTATAI,

SKIRTI DZŪKIJOS (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI

TIKSLAS 

 • Populiarinti  valso muziką ir jį kūrusius kompozitorius.

UŽDAVINIAI

 • Plėtoti švietėjiško muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimo galimybes, dalinantis gerąja pedagogine – metodine praktika, skatinant mokinių kūrybinę saviraišką, sceninius gebėjimus.

 

KONKURSO ORGANIZATORIAI, VIETA IR DATA

 • Konkursą organizuoja – Alytaus r. meno ir sporto mokykla, Ežero g. 18, Daugai; Alytaus rajonas.
 • Konkursas vyks 2023 m. gegužės 4 d. Alytaus r. meno ir sporto  mokykloje – Ežero g. 18, Daugai, Alytaus rajonas.
 • Konkurso koordinatoriai: mokyklos mokytojai Laima Zalanskienė; Gintautas Pikūnas; +370 686 61998; +370 618 13670

KONKURSO SĄLYGOS

 • Konkurse kviečiami dalyvauti 7-19 metų jaunieji atlikėjai - solistai instrumentalistai, muzikuojantys įvairiais muzikos instrumentais iš Lietuvos Respublikos muzikos, meno mokyklų ir kitų neformalaus ugdymo įstaigų.
 • Dalyviai tvirtinami tik kartu su dalyvio paraiška-anketa atsiuntus konkurso dalyvio mokesčio pavedimo kopiją.
 • Visi konkurso  dalyviai atlieka po laisvai pasirinktą 1 (vieną) kūrinį - valsą. Kūrinys atliekamas mintinai.
 • Atlikimas akustinis, galimas akompanavimas*, (fonogramos negalimos).
 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins komisija, kurios narius kviečia organizatoriai.
 • Konkurso narių pavardės bus paskelbtos konkurso atidarymo metu.
 • Programos atlikimas bus vertinamas dešimties balų sistema pagal šiuos vertinimo kriterijus - profesionalumą, muzikalumą, techniką, dinaminius niuansus ir kitus muzikos atlikimo aspekto pojūčius, sceninį įvaizdį.
 • Komisijos sprendimu, dalyviai grojantys kūrinius neatitinkančius nuostatų, nevertinami.
 • Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Dalyviai, pateikę anketą dalyvauti konkurse, sutinka, kad jų duomenys – vardas ir pavardė, konkurso nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai be atskiro sutikimo, neatlygintinai bus skelbiami viešai, spaudoje, talpinami interneto svetainėse, Youtube kanaluose, naudojama vidinei ir išorinei komunikacijai.
 • Konkurso dalyviams bus įteikti dalyvio diplomai. Konkurso nugalėtojams - Grand Prix, laureatų diplomai ir specialūs rėmėjų prizai.

KONKURSO DALYVIŲ KATEGORIJOS

Grupė

Amžius

Atlikimo pobūdis

A - fortepijonas

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

B – styginiai*

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

C – pučiamieji*

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

D – liaudies instrumentai* akordeonas

(7-9 m.), (10-12 m.),

(13-15 m.), (16-19 m.)

Solistai instrumentalistai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Programa gali būti atliekama akompanuojant koncertmeisteriui (B, C, D – grupėse, išskyrus akordeoną).

PARAIŠKŲ  TEIKIMO TVARKA

 • Konkurso dalyvių paraiškos-anketos ir mokesčio įmokėjimo kopijos pateikiamos kartu
 • iki 2023 m. balandžio 17 d.  el. p. sentimentaivalsui@gmail.com
 • Konkurso metu vyks seminaras ,,Meninio ugdymo inovacijos šiandien ir rytoj“.
 • Mokytojai ir / ar koncertmeisteriai pageidaujantys gauti pažymėjimus kviečiami
 • registruotis elektroninėje renginių registracijos sistemoje https://semiplius.lt/
 • Pažymėjimo kaina 2.00 Eur

DALYVIO MOKESTIS

 • Dalyvio mokestį 2.90 Eur prašome pervesti į mokyklos sąskaitą:

             Gavėjas: Alytaus r. meno ir sporto mokykla

            Gavėjo kodas: 190247688

            Gavėjo sąskaitos numeris: Luminor bankas LT654010051005568578

            Mokėjimo pavedime būtina nurodyti (Konkursui ,,Sentimentai valsui 2023“, solisto

            vardas, pavardė, grupė – A, B, C, D).

 • Dalyviui neatvykus, dalyvio mokestis negrąžinamas.
 • Visas su dalyvio kelione, nakvyne bei maitinimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Konkurso pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
 • Informacija apie registracijos ir konkursantų eilės tvarką bus pateikta kiekvienam mokytojui nurodytu el. pašto adresu likus 1 savaitei iki renginio.
 • Informacija susijusi su seminaru-konkursu bus pakelbta mokyklos tinklapyje www.amsm.lt  
 • Organizacinis komitetas:

Auksė Sapežinskienė - pirmininkė, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė tel. +370 315 69633

Nariai: Lena Slavinskienė – vyresnioji buhalterė;

Irena Maldanienė – ūkvedė; Laima Zalanskienė;

Gintautas Pikūnas – seminaro-konkurso koordinatoriai.

 • Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir / ar papildyti konkurso nuostatus bei programą.
 • Dėl išsamesnės informacijos apie renginį galite kreiptis į:

Laimą Zalanskienę, +370 686 61998; Gintautą Pikūną, +370 618 13670

 

XIII LIETUVOS  JAUNŲJŲ  ATLIKĖJŲ  KONKURSO-SEMINARO

„SENTIMENTAI VALSUI 2023“ SKIRTO DZŪKIJOS (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI

                                                       DALYVIO PARAIŠKA - ANKETA

Užpildyti kompiuteriu ir atsiųsti iki 2023 m. balandžio 17 d.

el. paštu:  sentimentaivalsui@gmail.com

Konkurso dalyvio, mokytojo, koncertmeisterio anketiniai duomenys, programa

Dalyvio vardas, pavardė

 

 

Dalyvio amžius

 

 

Grupė konkurse (A-fortepijonas; B-styginiai; C-pučiamieji; D-liaudies instrumetai, akordeonas)

 

Dalyvio muzikos mokymo institucija, klasė

 

Konkursui ruošusio mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

 

Koncertmeisterio vardas, pavardė

 

 

Mokytojo telefono Nr.;

el. pašto adresas

 

PROGRAMA

Kompozitorio vardas, pavardė

originalo kalba

 

Kūrinio pavadinimas originalo kalba

(Op. Nr.)

 

Kūrinio pavadinimas lietuvių kalba

 

     

*Konkursas-seminaras ,,Sentimentai valsui 2023“ vyks 2023 m. gegužės 4 d. Alytaus r. meno ir sporto mokykloje (Ežero g. 18, Daugai; Alytaus rajonas)

* Registracijos ir konkurso pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių, informacija pateikta kiekvienam mokytojui nurodytu el. pašto adresu likus 1 savaitei iki renginio.

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos