Nuotolinio mokymo(si) galimybės

Pamokos virtualioje erdvėje, praktiniai mokymo(si) žingsniai skirtingose platformose, gerosios patirties sklaida bendraujant - tai tik maža dalis naujų galimybių ir patirčių, teigia Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė. Mokyklos Daugų ir Miroslavo skyrių mokiniai sėkmingai ir saugiai mokosi mišriuoju būdu. Mokinių pasvarstymai, kad nuotolinis mokymo(si) būdas jiems suteikė visišką savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis, sąžiningumą, mėgiamų mokymosi platformų pasirinkimą ir natų ,,neužmiršimą“ namuose. Nuotolinis mokymas - tikslingas pokytis bendrųjų kompetencijų ugdyme bei patogi galimybė įtvirtinant skaitmeninius įgūdžius ir mokėjimą mokytis. Skirtingi mokymai – kvalifikacijos tobulinimo seminarai ,,Formuojamasis vertinimas ir mokinio individualios pažangos fiksavimas panaudojant informacines technologijas“; ,,Aktyvi ir mokytis motyvuojanti nuotolinė pamoka“ , konferencijos ,,Muzikos mokyklų aktualijos Lietuvos suvalstybintos muzikos mokyklos 100-mečio kontekste“, konkursai, praktikumai, forumai vienas iš būdų, kaip kiekvienam individualiai, patogiu laiku stebėti, klausyti, analizuoti bei gauti mokomąją medžiagą. ,,Mes visi turime idėjų. Kai kurioms neturime laiko (sąžiningiau sakant: neskiriame laiko). Kiekviena maža ar didi idėja prasideda nuo žingsnelio. Taip, mes tai žinome, tačiau... Ar turite savo idėją, kurią vis delsiate įgyvendinti? Koks pirmas žingsnis, kurio galite imtis? Galbūt verta nuo jo pradėti jau dabar?“; VŠĮ Mokymosi mokykla.

 

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

Autorius:
Laima Zalanskienė

Nuotraukos:
Laima Zalanskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos