Projektas ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“

  • Paskelbta: 2020-09-28
  • Kategorija: Kvietimai

PROJEKTAS ,,SVEIKATOS STIPRINIMAS IR SPORTINIŲ GALIMYBIŲ PLĖTRA, ĮSIGYJANT SPORTO INVENTORIŲ IR ĮRANGĄ“ Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 BENDRAI FINANSUOJAMAS VALSTYBĖS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS, KURĮ ADMINISTRUOJA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA IR ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos  Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vykdomas projektas ,,Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos pateikta paraiška Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 „Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“ buvo sėkmingai finansuota. Tikslinė projekto grupė, tai Alytaus rajono bendruomenės nariai: vaikai, jaunimas iki 29 m., suaugusieji, tame tarpe senjorai. Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią rajono bendruomenę, modernizuojant Alytaus r. meno ir sporto mokyklos sportinį inventorių ir įrangą.

Planuojamos vykdyti dvi pagrindinės veiklos; viena iš jų – tai savaitgalio sporto stovyklos vaikams ir jaunimui, jos bus vykdomos vieną kartą per mėnesį visus metus (12 savaitgalių) atnaujintose patalpose Nemunaityje. Kita iš veiklų – tai sveikos gyvensenos kursai suaugusiems, kurie bus vedami 2 kartus per savaitę po 2 valandas visus metus Alytaus r. meno ir sporto mokykloje. Kursus galės lankyti Alytaus rajono gyventojai, tiek senjorai, tiek dirbantys.

Projektas skirtas problemų, susijusių su Alytaus bendruomenės fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimu ir, aišku sveikatos stiprinimu. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas atsiras galimybės didinti sportinį aktyvumą, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo bei sveikos gyvensenos prieinamumą, stiprinant bendruomeniškumą, didinant užimtumą.

Esame tikri, kad dalyvaudami ilgalaikėse veiklose, atsižvelgiant į kiekvieno pageidavimus, duos teigiamų sveikatos rezultatų kiekvienam dalyviui. Šio projekto veiklų pagalba sieksime užtikrinti aktyvaus ir sveiko Alytaus rajono visuomenės nario įvaizdį.

 

Autorius:
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui