Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2024-06-06 11:56:00 50 KB
Tvarkos
Vidaus kontrolės įgyvendinimo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 21.38 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-01-13 13:36:06 385.71 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 60 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2022-01-13 13:36:06 1.03 MB
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2022-01-13 13:36:06 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.03 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022-01-13 13:36:06 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2022-01-13 13:36:06 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2022-01-13 13:36:06 126.19 KB
Patyčių prevencija 2022-01-13 13:36:06 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2022-01-13 13:36:06 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2022-01-13 13:36:06 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2022-01-13 13:36:06 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2022-01-13 13:36:06 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2022-01-13 13:36:06 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2022-01-13 13:36:06 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2022-01-13 13:36:06 203.63 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo organizavimo karantino metu
Dėl įsakymo Nr. MV-66 pirmo punkto pakeitimo 2021-01-12 10:55:38 1.32 MB
Dėl pradinukų ugdymo organizavimo 2021.03.21-03.31 1.8 MB
Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 balandžio 1 d. 1.6 MB
Tradicinių renginių nuostatai
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS XXI TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK - 2024“ (tęstinis) NUOSTATAI 2024-02-27 09:50:28 91 KB
XIV Tarptautinis jaunųjų atlikėjų seminaras - konkursas „Sentimentai valsui 2024“ 2024-02-27 09:51:51 58.5 KB
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLA XIII TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „LINKSMOJI POLKUTĖ 2024“ NUOSTATAI 2024-02-27 09:50:28 25.79 KB
XIII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSO-SEMINARO „SENTIMENTAI VALSUI 2023“ NUOSTATAI, SKIRTI DZŪKIJOS (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI 2024-02-27 09:50:28 64.5 KB
ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS XX LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis), SKIRTO DZŪKIJOS 2023 (DAINAVOS) METAMS PAMINĖTI, NUOSTATAI 2024-02-27 09:50:28 97 KB
XII LIETUVOS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ VIRTUALUS KONKURSAS „LINKSMOJI POLKUTĖ 2023“, SKIRTAS ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS 45-MEČIUI PAMINĖTI NUOSTATAI 2024-02-27 09:50:28 30.74 KB
Sentimentai valsui 2022 2024-02-27 09:50:28 79.5 KB
„Linksmoji polkutė - 2021“ nuostatai 2024-02-27 09:50:28 21.91 KB
Linksmoji polkutė 2022 2024-02-27 09:50:28 32.86 KB
XIX LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO ,, ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis) NUOSTATAI 2024-02-27 09:50:28 88 KB
Pasiekimai
laureatų pavardės 2021-05-15 08:11:31 24.64 KB
Pareigybiniai aprašai
Direktoriau pareigybini aprašas 2024-02-26 16:24:12 740.89 KB
Sekretoriaus-pareigybes-aprasymas 2023 12 29 2024-02-26 16:24:12 21.31 KB
Ukvedzio-pareigybes-aprasymas 2023 12 29 (1) 2024-02-26 16:24:12 18.04 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023 2024-02-26 16:24:12 17.17 KB
Valytojo pareigybes 2023 2024-02-26 16:24:12 66.5 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2024-02-26 16:24:12 16.65 KB

Atnaujinta: 2021-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30