Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2020-09-23 10:14:33 1.95 MB
Dėl ugdymo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių 2020-09-08 10:09:21 525.66 KB
Priėmimas į mokyklą
Stojimo prašymas 2020-09-08 11:42:59 28 KB
Mokymo sutartis 2020-09-08 11:42:59 47.5 KB
Tvarkos
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2021-06-04 11:54:35 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 130.03 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2021-06-04 11:54:35 1.03 MB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2021-06-04 11:54:35 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2021-06-04 11:54:35 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:35 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2021-06-04 11:54:35 126.19 KB
Patyčių prevencija 2021-06-04 11:54:35 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2021-06-04 11:54:36 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:36 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2021-06-04 11:54:37 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:38 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 203.63 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:38 60 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2020 09 14 g 2020-09-29 08:11:37 18.79 KB
Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo organizavimo karantino metu
Dėl įsakymo Nr. MV-66 pirmo punkto pakeitimo 2021-01-12 10:55:38 1.32 MB
Dėl pradinukų ugdymo organizavimo 2021.03.21-03.31 1.8 MB
Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 balandžio 1 d. 1.6 MB
Tradicinių renginių nuostatai
„Linksmoji polkutė - 2021“ nuostatai 2021-02-08 17:11:51 21.91 KB
Pasiekimai
laureatų pavardės 2021-05-15 08:11:31 24.64 KB
Pareigybiniai aprašai
Darbininko pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:22 61.5 KB
Direktoriau pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 740.89 KB
Kūriko pareigybini aprašas 2020-09-08 10:14:23 16.65 KB
Sekretorės pareigybinės aprašas 2020-09-08 10:14:24 48.5 KB
Ukvedžio pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:15:44 38 KB
Valytojos pareigybinis aprašas 2020-09-08 10:14:25 64.5 KB

Atnaujinta: 2021-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 - 14.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30