Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2021-06-04 11:54:35 133.28 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 130.03 KB
Mokesčio tarifai už neformalaus ugdymo pamokas 2021-06-04 11:54:35 1.03 MB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:35 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2021-06-04 11:54:35 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2021-06-04 11:54:35 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2021-06-04 11:54:35 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:35 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2021-06-04 11:54:35 126.19 KB
Patyčių prevencija 2021-06-04 11:54:35 346.42 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 119.04 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2021-06-04 11:54:36 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2021-06-04 11:54:36 183.09 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:36 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:36 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2021-06-04 11:54:36 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2021-06-04 11:54:37 152.43 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2021-06-04 11:54:37 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2021-06-04 11:54:37 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:37 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2021-06-04 11:54:38 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2021-06-04 11:54:38 203.63 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-06-04 11:54:38 60 KB