Tvarkos

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019 2020-09-08 10:42:40 133.28 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:40 157.38 KB
Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:40 150.78 KB
Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2020-11-09 14:14:48 177.5 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas 2020-09-08 10:42:41 137.16 KB
Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m. 2020-09-08 10:42:42 124.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2020-09-08 10:42:42 183.09 KB
Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28 2020-09-08 10:42:43 126.19 KB
Patyčių prevencija 2020-09-08 10:42:44 346.42 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018 2020-09-08 10:42:44 452.3 KB
Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:44 126.53 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:45 467.72 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31 2020-09-08 10:42:45 183.09 KB
Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 119.04 KB
Incidentų tyrimo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 125.49 KB
Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:45 130.92 KB
IT tvarkos aprašas 2020-09-08 10:42:46 220.52 KB
Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018 2020-09-08 10:42:46 121.63 KB
Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka 2020-09-08 10:42:46 152.43 KB
Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:47 130.03 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:47 199.72 KB
Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m. 2020-09-08 10:42:47 192.64 KB
Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m. 2020-09-08 10:42:48 118.91 KB
Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:48 133.88 KB
Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m. 2020-09-08 10:42:48 126.14 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:48 129.53 KB
Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018 2020-09-08 10:42:49 126.06 KB
Saugos gatvėje tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:49 140.27 KB
Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m. 2020-09-08 10:42:49 132 KB
Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018 2020-09-08 10:42:50 143.73 KB
Treniruočių ant vandens tvarka 2018 2020-09-08 10:42:50 203.63 KB
Alytaus r. meno ir sporto mokyklos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2020-10-27 15:01:50 60 KB

Mokinių priėmimo, perėjimo į kitą mokyklą tvarka 2019

Lankomumo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Alytaus r. meno ir sporto mokykloje tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2019-01-01

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos krizių valdymo aprašas

Dokumentų pasirašymo tvarkos aprašas 2018 m.

Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31

Konfidencialios informacijos teikimo tvarka 2015 12 28

Patyčių prevencija

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/ 2018

Apskaitos dokumentų saugojimo tvarka 2018

Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės 2018 12 31

Gautų pajamų naudojimo tvarka 2018 m.

Incidentų tyrimo tvarka 2018 m.

Irklavimo bazės nuomos tvarka 2018 m.

IT tvarkos aprašas Konkursų,seminarų mokesčio tvarka 2018

Kultūrinių, sportinių renginių organizavimo tvarka

Mokesčio už mokslą tvarka 2018 m.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2018

Mokinių turizmo renginių tvarka 2018m.

Muzikos instrumentų nuomos tvraka 2018 m.

Nušalinimo nuo pavesto darbo tvarka 2018 m.

Paramos lėšų gavimo apskaitos ir panaudojimo tvarka 2018m.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2018

Plaukiojimo vandens laivu tvarka 2018

Saugos gatvėje tvarka 2018 m.

Sporto užsiėmimų tvarka 2018 m.

Tarnybinių ir netarnybinių automobilių naudojimo tvarka 2018

Treniruočių ant vandens tvarka 2018

Atnaujinta: 2021-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30