Vaikų atostogų stovykla ,,Jaunasis kūrėjas“ Nemunaityje

2020 metų birželio 22-27 dienomis Nemunaityje vyko Alytaus r. meno ir sporto mokyklos organizuojama stovykla vaikams ,,Jaunasis kūrėjas“. Kūrybinės stovyklos nauda daugialypė ir neabejotina. Naudojantis neformalaus švietimo metodais buvo organizuojami tikslingi ir kūrybiški laisvalaikio užsiėmimai dvidešimčiai vaikų iš įvairių Lietuvos kampelių; viena stovyklautoja atvyko net iš Slovakijos. Stovykla orientuota į individualų vaikų meninių gebėjimų ugdymą, tarpusavio bendravimą per meną, plėtojant laisvalaikio užimtumo įvairovę, ugdant vaikų emocines kompetencijas, skatinant kūrybiškumą, teigiamą savęs, savo krašto kultūros vertinimą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti komandoje. Stovyklautojai turėjo galimybę išbandyti mėgiamas ir dar nepažintas veiklas; susipažinimo, apšilimo, komandinio formavimo edukacijas. Vaikų teigimu – šešios stovyklavimo dienos prabėgo nepastebimai – ėjimas į žygius, sveikos gyvensenos, kūrybiniai ir edukaciniai dailės, šokio, muzikavimo, bendrosios gimnastikos, sakralaus garso, policijos mokomosios edukacijos užsiėmimai ir dar daug, daug kitų veiklų. Geri orai suteikė galimybę daug laiko skirti aktyviems žaidimams lauke, džiaugtis gamtos pažinimu, saugojimu, eksperimentavimu, tyrinėjimu. Stovyklos vadovai ir visi edukatoriai dėkoja visiems šauniems stovyklautojams – aktyviems, smalsiems, linksmiems, kūrybiškiems, laimingiems! Džiugu, kad su daugeliu stovyklautojų susitiksime ir vėl liepos mėnesio 21-24 dienomis. Iki susitikimo, JAUNIEJI KŪRĖJAI!

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija