Sporto skyrius

 

KVIEČIAME SPORTUOTI IR PASIRINKTI NORIMĄ SPORTO ŠAKĄ: DZIUDO, SUNKIĄJĄ ATLETIKĄ, KREPŠINĮ, FUTBOLĄ, KANUPOLĄ

 

PRADINIO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMA

Formalųjį švietimą papildančio pradinio sportinio ugdymo programa, skirta nuo 7 (septynių metų amžiaus mokiniams. 4 (ketverių) mokslo metų sportinio ugdymo programa: I-IV klasės.

 

PAGRINDINIO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMA

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio sportinio ugdymo programa, skirta 12-15 m. amžiaus mokiniams.  4 ( ketverių) mokslo metų sportinio ugdymo programa: V-VIII klasės.

Baigus formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio 8 (aštuonerių) mokslo metų sportinio ugdymo programas išduodami LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai

 

AUKŠTO MEISTIŠKUMO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMA

Formalųjį švietimą papildančio aukšto meistriškumo sportinio ugdymo programa, skirta 16-18 m. amžiaus mokiniams.  3 ( trijų) mokslo metų sportinio ugdymo programa: IX-XII klasės.

Baigus formalųjį švietimą papildančio aukšto meistriškumo 3 (trijų) mokslo metų sportinio ugdymo programas išduodami mokyklos pažymėjimai

 

SVEIKOS GYVENSENOS MOKYMO PROGRAMA

Tai 1 (vienus) ar daugiau mokslo metų trunkanti sveikos gyvensenos mokymo programa, skirta suaugusiems nuo 18 metų, norintiems išreikšti save ir įgyti  pradinių žinių apie sveiką gyvenseną, įgyti įgūdžių bei stiprinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.

Programos intensyvumas 3 kartai per savaitę. Baigus šią programą išduodami mokyklos pažymėjimai.

 

Užsiėmimai vyksta (žiūr. tvarkaraščiai)

Dauguose, Pivašiūnuose, Miroslave, Krokialaukyje, Simne, Butrimonyse.

 
1 Rolandas Lukoševičius (Dziudo)  868763802             judoclubdo@gmail.com  
2 Sigitas Junevičius (Futbolas)  869883151             sigitas.junevičius@inbox.lt   
3 Robertas Paliutis (Krepšinis)  862728517             paliutisrobertas@gmail.com  
4 Tomas Grigas (Dziudo)  865530029            tomas.grigasss25@gmail.com  
5 Mantas Atmanavičius (Baidarės)  862276370             atmanavicius@gmail.com  
6 Jonas Nevecka (Sunk.atletika)860351616            1jonasnevecka@gmail.com