Mokytojai

 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos, dėstomi dalykai
1 Laima Zalanskienė Fortepijono, solfedžio mokytoja metodininkė
2 Laima Aleksiupienė Kanklių, akordeono mokytoja metodininkė
3 Rasa Babarskienė Fortepijono vyresnioji mokytoja
4 Dainius Platūkis Trimito, saksofono, fortepijono mokytojas ekspertas
5 Algirdas Glovickis Smuiko, solfedžio mokytojas metodininkas
6 Rasimavičius Vilius Baidarių irklavimo mokytojas
7 Margarita Ivanauskienė Kanklių, fortepijono, solfedžio mokytoja metodininkė
8 Joana Laugalienė Fortepijono vyresnioji mokytoja
9 Ingrida Vaitkienė Dailės vyresnioji mokytoja
10 Evaldas Ostrauskas Dailės mokytojas
11 Ramunė Simanavičienė Akordeono, fortepijono, solfedžio  vyresnioji mokytoja
12 Gintautas Pikūnas Gitaros ir  fortepijono  mokytojas
13 Robertas Paliutis Krepšinio sporto mokytojas
14 Arūnas Vaitkus Dailės mokytojas ekspertas
15 Tomas Grigas Dziudo vyresnysis mokytojas
16 Jonas Nevecka Sunkiosios atletikos sporto mokytojas
17 Raminta Vanagaitė Fortepijono vyresnioji mokytoja
18 Sigitas Junevičius Futbolo mokytojas metodininkas
19 Rolandas Lukoševičius Dziudo vyresnysis mokytojas