Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas

2020 m. gegužės 27 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokykloje buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Šventė šiuo ypatingu laikotarpiu vyko kitaip, tačiau džiaugsmingos, nors ir laikantis atstumo, ,,gyvo“ susitikimo akimirkos sklandė ore. Mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė kiekvienam mokiniui dėkojo už mokyklos vardo garsinimą respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, varžybose, linkėjo toliau tęsti mėgstamas veiklas ir iškilmingai įteikė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimus bei atminimo suvenyrus. Šiais metais mokyklą baigė septyni mokiniai: Sandra Babarskaitė – fortepijono klasė, mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė; Vakaris Patinskas, Lina Vilkaitė – fortepijono klasė, vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė; Skaistė Makselytė – fortepijono klasė, vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė; Simona Senutaitė – akordeono klasė, vyresnioji mokytoja Ramunė Černiauskienė. Sporto skyrių baigė du mokiniai – Ernestas Laniauskas – futbolas, mokytojas metodininkas Sigitas Junevičius; Raimonda Mažeikaitė – dziudo, vyresnysis mokytojas Rolandas Lukoševičius. Mėgėjų pažymėjimai įteikti Ingai Jakimavičiūtei – fortepijonas, vyresnioji mokytoja R. Babarskienė; Airidui Gudelaičiui – smuikas, mokytojas metodininkas Algirdas Glovickis. Džiaugiamės, kad dvi absolventės, fortepijono klasės mokinės S. Babarskaitė ir S. Makselytė toliau lieka mokytis muzikos paslapčių…

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija