Misija/Vizija

Mokyklos įvaizdžio formavimo grupė savo veikloje kelia šiuos tikslus ir uždavinius:

• Visapusiškai informuoti visuomenę apie mokykloje vykdomą veiklą , parodyti jos išskirtinumą , sukurti palankią nuomonę apie ją;

• Tenkinti besimokančiųjų įvairiuose skyriuose poreikius , tobulinant mokymo ir mokymosi sąlygas; • Stiprinti mokyklos , kaip vietos bendruomenės kultūros ir edukologijos centro įvaizdį;

• Stiprinti ir plėsti ryšius su visuomene , kurti naujus;

• Pritraukti kuo daugiau jaunimo , siekiant išlikti konkurencijos sąlygom;

• Skleisti visomis priemonėmis informaciją apie mokyklos veiklą.