Jaunųjų pianistų konkurso ,,Etiudas ir ne tik" nuostatai

 • Paskelbė : Evaldas Ostrauskas
 • Paskelbta: 2021-02-17
 • Kategorija: Konkursai
PATVIRTINTA :
Alytaus r. meno ir sporto
mokyklos direktoriaus
2020 m. gruodžio 9 d.
sakymu Nr. MV- 69

ALYTAUSR. MENO IR SPORTO MOKYKLOS XVIII LIETUVOS VIRTUALAUS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO

„ ETIUDAS IR NE TIK “ (tęstinis) NUOSTATAI

   TIKSLAS

               Skatinti mokinius kūrinius atlikti techniškai, meniškai, muzikaliai.

   UŽDAVINIAI

Ugdyti moksleivių saviraišką, meninius, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje ugdyti mokinių tautinę savimonę, artistiškumą, pasitikėjimą savimi skatinti pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio profesinio ir meninio lygio

           KONKURSO ORGANIZATORIAI:

 • Auksė Sapežinskienė - koordinatorius, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė; tel. nr. 8 315 69633; el. p. menas.daugai@gmail.com
 • Joana Laugalienė - organizatorė, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos vyresnioji mokytoja el. paštas: joanalaugal@gmail.com  tel.nr. 8 682 27008.

           KONKURSO SĄLYGOS

 • Į konkursą kviečiami formalųjį švietimą papildančio ugdymo muzikavimo fortepijonu 1-8 kl. mokiniai (kitokių studijų mokiniai ir ansambliai konkurse nedalyvauja
 • konkurso dalyviai sutinka, kad jų atlikimas konkurso metu gali būti įrašomas, fotografuojamas, nuotraukos patalpinamos interneto svetainėje.   

         DALYVIŲ GRUPĖS

 • Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes pagal amžių ir klases (jaunesni numatytoje grupėje gali dalyvauti, vyresni – ne)
 • I grupė – nuo 2010 – 01 - 01 m. ir vėliau (1 - 3 kl.)
 • II grupė – nuo 2007 – 01 - 01 iki 2010 - 01- 01 m. (4 - 5 kl.)
 • III grupė – 2004 - 01 - 01 ir vėliau (6 - 8 kl.) 

 

        REPERTUARAS

 • Mokiniai atlieka po vieną laisvai pasirinktą kūrinį (etiudą, greitą ar džiazinę pjesę) - iki 3 min. Kūriniai atliekami atmintinai, fonogramos nenaudojamos

 

         DALYVAVIMO KONKURSE MOKESTIS

 • Konkurso dalyvio-solisto mokestis 2.90 eur. Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas 2021 m. iki vasario 26 d.
 • Gavėjas: Alytaus r. meno ir sporto mokykla; Gavėjo kodas:190247688;
 • Gavėjo sąskaitos numeris: Luminor bank AS LT 12 4010 0409 0067 2908
 • Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Etiudas ir ne tik“.
 • Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir įkelti ją į elektroninę dalyvio paraišką. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.
 • Pageidaujantys gauti sąskaitą faktūrą, turi kreiptis iš anksto į mokyklos buhalterę Leną Slavinskienę tel. 8 625 67517

       

          KONKURSO TVARKA

 • Konkurso dalyvio pasirodymas nufilmuojamas kamera (gali būti ir telefono kamera) stabilioje pozicijoje, horizontalioje padėtyje (gulsčiu telefonu).  Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas (nuo galvos iki kojų).
 • Vaizdo įrašas filmuojamas nuo pradžios iki pabaigos be sustojimų ir montažo bei turi būti sukurtas ne ankščiau kaip 2021 metais.
 •  Kūrinio atlikimo vaizdo įrašas išsaugomas Google diske duomenų saugykloje mp4 formatu. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
 • Konkurso dalyvių pasirodymų peržiūra ir vertinimas vyks 2021 m. kovo 8 - 10 d. Konkurso nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas 2021 m. kovo 12 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos internetinėje svetainėje, adresu:https://amsm.lt/ 

 

           DALYVIO PARAIŠKA

 • Kūrinio įrašas turi būti patalpintas ,,Youtube“ internetiniame kanale. Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“). Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“). Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius (originalo kalba) bei tikslus kūrinio pavadinimas. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę, klasę. Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
 • Dalyvio paraiška, vaizdo įrašo nuoroda ir mokesčio pavedimo kopija atsiunčiamos iki 2021 m. vasario 26 d.konkurso organizatorei Joanai Laugalienei - joanalaugal@gmail.com"  Užpildydami dalyvio paraišką, sutinkate, kad dalyvio asmens duomenys ir atvaizdai bus naudojami neatlygintinai ir viešai skelbiami mokyklos disponuojamuose internetiniuose bei spaudos šaltiniuose.

 

          KONKURSO ŽIŪRI IR VERTINIMAS

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertina kompetentinga vertinimo komisija. Jos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami. Dalyviai vertinami penkių balų sistema pagal atlikimo meistriškumą, muzikalumą, artistiškumą. Dalyviai, grojantys kūrinius, neatitinkančius nuostatų, nevertinami. Geriausi kiekvienos grupės dalyviai apdovanojami Grand Prix, I, II, III laureatų ir diplomantų diplomais. Diplomai bus išsiųsti konkurso dalyvių mokytojams anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

           NUOTOLINIS SEMINARAS MOKYTOJAMS

 • 2021 m. kovo 9 d. 10 val. (prisijungimo nuorodą Zoom atsiųsime iš vakaro) - Naujo leidinio pristatymas “Pirmieji žingsniai fortepijono muzikos kelyje”- pristato Sigita Dūdėnienė, mokytoja ekspertė, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla ,,Liepaitės“. Metodinis pranešimas “Pedalizacija fortepijono repertuare”- mokytoja metodininkė Vita Naujikienė, Alytaus muzikos mokykla. Pažymėjimo kaina -2 eurai (kur siųsti pinigus, pranešime vėliau).
 • Norintys gauti kvalifikacinį pažymėjimą, užpildo lentelę:

Eil.
Nr.

VARDAS,
PAVARDĖ
(Rašyti
didžiosiomis
raidėmis)

Miestas,
rajonas,
darbovietė

Pareigos

Kontaktai
(el.paštas,
tel.Nr.)

Mokėjimo
būdas
(pavedimas/
asmeninės
lėšos)

1.

         

2.

         

 

 

 

XVIII  LIETUVOS  VIRTUALAUS  JAUNŲJŲ  PIANISTŲ  KONKURSO

,, ETIUDAS  IR  NE  TIK “

DALYVIO ANKETA

 

Mokykla (miestas, rajonas)

 

Klasė ir grupė

 

Mokinio vardas, pavardė

 

Mokytojo vardas, pavardė

(kontaktinis telefonas, el. paštas)

 

Atliekama programa (autorius, pavadinimas)

 

Vaizdo įrašo trukmė (min., s.)

 

Vaizdo įrašo ,,YouTube“ nuoroda

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas