Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2019 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. I ketv.

2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2018 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. III ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2018 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. II ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2018 m. I ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2018 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv.

2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys 

Aiškinamasis raštas 2017 m. metinis

Metinės ataskaitos 2017 m.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2017 m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinius 2017 m. II ketv.

Finansinės veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.