Dailės skyrius

Dailės skyriuje mokiniai mokomi piešimo, tapybos, komponavimo pagrindų, supažindinami su dailės teorija ir istorija,   eksperimentuoja dizaino ir erdvinių formų kūrimo pamokose. Skyriuje numatyta 7(septynerių) metų ugdymo programa su galimybe papildomai tobulinti savo įgūdžius testinės programos metu.

Pradinio dailės ugdymo programa numato 3(trejų) metų mokymosi laikotarpį.

Mokiniai supažindinami su pagrindinėmis technikomis, dažų maišymo ypatybėmis, komponavimu lape. Lavinama ir skatinama individuali saviraiška.

Pagrindinis dailės ugdymas numato 4(ketverių) metų mokymo laikotarpį. 

Mokiniai mokomi suvokti daiktų proporcijas, perspektyvą, spalvinį koloritą, formą. Supažindinami ir praktikoje įgyvendina taikomojo ir konceptualaus meno sumanymus.

Baigę visą 7(septynerių) metų programos kursą, mokiniai pateikia komisijos vertinimui  baigiamąjį darbą, jiems išduodamas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aprobuotas baigimo pažymėjimas.

Užsiėmimai vyksta (žiūr. tvarkaraščiai)

Dauguose, Butrimonyse.

1 Ingrida Vaitkienė Dailė  865640671            ingridavaitkiene@gmail.com
2 Arūnas Vaitkus Dailė  869913971            vaitkusa@gmail.com
3 Evaldas Ostrauskas Dailė  867338336, 69150  domas0003403@gmail.com