VII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalis – konkursas „Atlėk, sakale“

Festivalyje – konkurse muzikavo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokinės2019 m. lapkričio 15 dieną dzūkijos „širdyje“, Alytuje,  muzikos mokykloje vyko VII-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos  festivalis – konkursas „Atlėk, sakale“, propaguojantis lietuvišką muziką ir profesionalų atlikimą.  Svarbiausias šio festivalio – konkurso tikslas – ugdyti mokinių tautinę savimonę, artistiškumą, pasitikėjimą savimi, skatinant pedagogus ir atlikėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, siekiant aukštesnio profesinio ir meninio lygio. Konkurse dalyviai privalėjo atlikti du kūrinius: vieną  – originalų lietuvių autoriaus kūrinį arba variacijas lietuvių liaudies melodijos tema, kitą  – pasirinktinai.  Šiame konkurse dalyvavo atlikėjai iš visos Lietuvos, muzikuojantys įvairiais muzikos instrumentais.  Liaudies instrumentu – kanklėmis grojančius jaunuosius atlikėjus vertino komisijos narė Dileta Kubilienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokytoja metodininkė,  o fortepijonu muzikuojančius –  Vilma Grigaitienė, Lazdijų meno mokyklos mokytoja metodininkė. Šiame respublikiniame festivalyje – konkurse Alytaus r. meno ir sporto mokyklai  atstovavo mišrus ansamblis: kanklininkė Ugnė Zenevičiūtė (mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė), jai fortepijonu akompanavo Emilija Grikevičiūtė (vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė). Džiaugiamės, kad Ugnės ir Emilijos ansamblinis muzikavimas buvo sėkmingas,  joms savo amžiaus grupėje skirtas Diplomas. Muzikos kūrinys kiekvienam atlikėjui kelia skirtingas užduotis. Ugnės ir Emilijos liaudies dainų nuoširdus interpretavimas bei atlikimas įtikino save, kad tai prasmės ir vilties kelias į  liaudies muziką, kuriuo einant, suteiki džiaugsmą kitiems ir pats praturtėji. Nuoširdžiai džiaugiamės mergaičių atkaklumu, darbu, meile muzikai ir kad įvairiu muzikiniu atlikimu garsina Alytaus r. meno ir sporto mokyklos vardą! Linkime joms stiprybės ir džiaugsmo kasdienėje meninėje veikloje, o jų tėveliams ir mokyklos direktorei A. Sapežinskienei dėkojame už moralinį palaikymą.  

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojos Laimutė Aleksiupienė ir Joana Laugalienė