Turininga ir informatyvi metodinė – praktinė konferencija

2019m. kovo 6 d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė su 6 kl. mokine Skaiste Makselyte dalyvavo Vilniaus J.Tallat – Kelpšos konservatorijos organizuotoje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Jaunųjų muzikantų ugdymo Vilniaus J.Tallat – Kelpšos konservatorijoje galimybės ir perspektyvos“. Mokiniams organizuotoje ekskursijoje buvo smagu pamatyti naujas konservatorijos patalpas, susipažinti su naujomis, patraukliomis gyvenimo ir mokymosi sąlygomis, plačiomis galimybėmis mokytis šioje meno šventovėje. Visa tai suteikė dar didesnės motyvacijos ir noro mokytis konservatorijoje. Didelis džiaugsmas ir atsakomybė buvo koncertuoti erdvioje, šviesioje, skambioje salėje, kur Skaistė Makselytė šalia kitų mokyklų geriausiųjų ir konservatorijos ugdytinių atliko G.Pachulskij etiudą „Fantastinė pasaka“.
Ugdymo perspektyvas konservatorijoje pristatė ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Rita Auksoriūtė, chorinio dirigavimo metodinės grupės pirmininkė Renata Gilienė, solinio dainavimo metodinės grupės mokytoja metodininkė Natalija Krauter ir pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė Laima Romoslauskienė. Anketinių duomenų analizę ir apibendrinimą pristatė bendro fortepijono metodinės grupės mokytoja metodininkė Kristina Tuinylienė.
Esame dėkingi konservatorijos organizatoriams ir dėstytojams už puikiai organizuotą konferenciją, šiltą priėmimą ir, manau, tolesnį glaudų bendradarbiavimą.

Vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė