Tikros ir nuoširdžios bendrystės akimirkos

Spalio 30 dieną, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenė aplankė ir padovanojo tikrą, nuoširdų ir emocingą koncertą Miroslavo globos namų gyventojams. Muzikinius kūrinius fortepijonu ir gitara atliko mokyklos Miroslavo skyriaus mokiniai Sandra Babarskaitė ir Arnas Babarskas, jų mokytojai Laima Zalanskienė ir Gintautas Pikūnas. Dinamiškas, svajingas ir energingas muzikines akimirkas, kurios praskaidrino visiems susirinkusiems nuotaiką, dovanojo mokytojų instrumentinis kvintetas – Dainius Platūkis (klarnetas), Margarita Ivanauskienė (kanklės), G. Pikūnas (gitara), Ramunė Simanavičienė (akordeonas) ir Algirdas Glovickis (altas). Pilna salė laimingų klausytojų mėgavosi muzika, plojo, dėkojo už apsilankymą ir kvietė vėl greičiau sugrįžti. Smagu, kai visi laimingi; juk sakoma ,,Laimė tėra tada, kai nieko nereikalaujame iš rytojaus, o iš šiandienos su dėkingumu priimame tai, ką ji pasiūlo, tačiau stebuklų valanda išmuša nuolat“. Dėkojame Miroslavo globos namų direktoriui Vytautui Mocevičiui už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija