Stovyklos ,,Jaunasis kūrėjas,, pirmosios dienos akimirkos