Seminaras-popietė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje

2019 m. sausio 26 dieną Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje vyko seminaras-popietė ,,Muzikavimo lietuvių tautiniais muzikos instrumentais aktualijos“. Tikslas – skatinti kanklių mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą. Seminare-popietėje dalyvavo kanklių mokytojos ir jaunosios kartos kanklininkės. Tautinių muzikos instrumentų aktualijomis ir džiaugsmais pasidalino Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja metodininkė Irena Vaitkevičiūtė.   Koncerte, kanklių specialybės mokinės demonstravo  profesionaliai išmoktus muzikinius kūrinius, mokytojai aktyviai dalinosi pedagoginės patirties iššūkiais ir  naujovėmis. Metodinį pranešimą ,,Medijos ritmo pajautai naudojant informacines ir komunikacines technologijas“ skaitė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė. Tik, mes, liaudies instrumentų mokytojai būdami kartu galime ugdyti –  ieškančias, mąstančias, nebijančias eksperimentuoti ir tobulėjančias kanklininkes.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija