Savaitgalio stovykla ,,Jaunasis kūrėjas“

Gruodžio 13-15 dienomis Nemunaityje startavo savaitgalio stovykla vaikams ,,Jaunasis kūrėjas“. Stovyklą organizavo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos bendruomenės komanda – mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė; mokytojai – Laima Zalanskienė, Ramunė Simanavičienė, Gintautas Pikūnas, Margarita Ivanauskienė,  Ingrida Vaitkienė, Dainius Platūkis, Arūnas Vaitkus ir Sigitas Junevičius. Naudojantis neformalaus švietimo metodais buvo suorganizuoti tikslingi ir turiningi laisvalaikio užsiėmimai devyniolikai Alytaus rajono bei Alytaus miesto vaikams. Savaitgalinė stovykla orientuota į individualų vaikų meninių gebėjimų ugdymą, tarpusavio bendravimą per meną, plėtojant laisvalaikio užimtumo įvairovę, ugdant vaikų emocines kompetencijas, skatinant kūrybiškumą, teigiamą savęs, savo krašto kultūros vertinimą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti komandoje. Stovykloje vaikai prasmingai bei saugiai praleido laisvalaikį ir sėkmingai įgyvendino stovyklos programą, skirtą kūrybinių gebėjimų ugdymui ir lavinimui, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų tobulinimui. Atvykus į stovyklą visų laukė smagūs renginiai, inovatyvūs užsiėmimai ir šilta tarpusavio atmosfera. Tuo pasirūpino energingi ir pilni išmonės stovyklos organizatoriai, kurie skatino vaikus drąsiai reikšti savo nuomonę. Stovyklautojai turėjo galimybę išbandyti mėgstamas ir dar nepažintas veiklas. Jau pirmąjį atvykimo vakarą visų laukė susipažinimo, apšilimo, komandinio formavimo žaidimai. Po skanios vakarienės su profesionalų pagalba vyko meduolių glazūravimo edukacija (APRC konditerijos mokytoja Renata Slavinskienė) Kas gali būti įspūdingiau, už kiekvieno sukurtą, įvairiais spalviniais raštais ir pabarstukais dekoruotą adventinį meduolį. Edukacijos pabaigoje, kvepiančiais ir žvilgančiais meduoliais vaikai papuošė eglutę. Bendroji edukacija apėmė rimties laikotarpį, mokiniai susipažino su įvairiais pasakojimais apie advento laikotarpį ir didžiųjų švenčių – Kalėdų laukimą bendrąja prasme. Vakare vyko refleksija grupėse – buvo kalbėta ir diskutuota apie sekančios dienos veiklas, aptartas stebėtas vakaro filmas. Antroji ,,Meno ir amatų“ diena prasidėjo pagal stovyklos dienotvarkę – linksmosiomis mankštomis. Jau po pusryčių visų laukė kūrybinės dirbtuvės ,,Išlaisvink savyje menininką ir muzikuok drauge“. Užsiėmimo metu muzikinės paslaptys buvo pateiktos kūrybiškai ir inovatyviai, vaikai aktyviai įsitraukė į kūrybinį procesą, išklausė muzikuojančių, išmėgino patys skirtingų instrumentų skambesį, šoko bei dainavo, analizavo nenutrūkstamą jausmų ir muzikos tarpusavio ryšį, garso ir judesio darną grojant skirtingais muzikos instrumentais. Po pietų visi dalyvavo žygyje po Nemunaitį (Nemunaičio seniūnas Rimantas Avižienis)  – ,,Ką mes žinome apie Nemunaitį?“. Ne veltui sakoma, jog pats geriausias mokymasis yra mokymasis iš savo patirties.  Po teigiamų emocijų ir pasivaikščiojimo gryname ore, stovyklautojų laukė pavakariai ir aplankyti atvykę svečiai – Alytaus rajono savivaldybės Mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė su saldžiomis dovanomis ir savivaldybės tarybos narys Danielius Jakubavičius. Tolimesnius užsiėmimus vaikai tęsė dailės edukacijose; su meno žinovais mokiniai pasinėrė  į dailės terapijos pasaulį; susipažino ir išmoko dirbti su įvairiomis dailės dekoravimo technikomis, lino raižiniais. Po vakarienės, pasistiprinę ir pailsėję, su specialistų pagalba (APRC mokytoja Birutė Judickienė) visi domėjosi kaip pasigaminti vaikams skirtus kokteilius.  Įspūdžių kupina diena baigėsi intelektiniu vakaro renginiu ,,Aš žinau“ bei kūrybiniais žaidimais. Trečioji diena – nuotaikingas rytas su mankšta, puikiais pusryčiais, pasiruošimu sekančioms veikloms. Teatras ir improvizacija (mokytoja, edukologijos magistrė Asta Daironienė) – šioje ugdymo programoje vaikai buvo supažindinami su improvizacijos ir vaidybos pradmenimis, atliko specialias užduotis indvidualiai, grupėmis bei visi kartu. Tarp užsiėmimų  su vaikais buvo vykdomi įvairūs žaidimai bei pramogos. Toliau buvo aptarta improvizuotų stovyklos veiklų pristatymas atvykusiems svečiams bei tėveliams ir, aišku pasirodymas Kalėdų Seneliui, kurio vaikai su nekantrumu laukė. Džiugu, kad stovyklos metu vaikai atliko įvairias emocijų pažinimo užduotis, diskutavo atsakomybės, pagarbos, tolerancijos ir draugystės temomis. Suprato, kiek daug gali mūsų šypsena, geras žodis ar pagalba. Visą savaitgalį vaikai užsiėmė kūrybine veikla, smagiai leido laiką aktyviai žaisdami, pramogaudami, klausdami ir ieškodami atsakymų, pozityviai bendraudami. Visi buvo atsakingi, padėjo kitiems ir priėmė pagalbą, įvertino savo jėgas ir priėmė iššūkius, stebėjo ir vertino bei pasitikėjo savo jėgomis. Apibendrinus veiklas, drąsiai galima teigti, kad stovyklos tikslai įgyvendinti, o teiginys ,,Kiekviename – kūrėjas!“ pasiteisino šimtu procentų!

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija