,,Reveransas“

2020-03-12 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Pivašiūnų muzikos skyriuje vyko atvira pamoka, kurią vedė vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė. Pamokos tema – Sceninės koncertinės praktikos ugdymas – ,,Reveransas“. Pamokos tikslas labai aktualus visiems koncertuojantiems mokiniams. Drąsa, pasitikėjimas, estetinis įvaizdis, elgesys – tai temos , kurias aptarėme su mokiniais. Pamokoje dalyvavo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 1- 4 kanklių ir smuiko klasių auklėtiniai (mokytojai metodininkai Laimutė Aleksiupienė ir Algirdas Glovickis). Su dalyviais susitarėme, jog aiškinsimės, demonstruosime, stebėsime vieni kitus ir  aptarsime savo elgesį, muzikavimą, išvaizdą, kūrinio atlikimo ir klausymo etiką. Atliekamų kūrinių sudėtingumas atitiko jau turimą sceninę patirtį, muzikuojant svečiams ir draugams. Garbingiausi pamokos svečiai-vertintojai buvo mokytojai Laimutė Aleksiupienė, Algirdas Glovickis ir Pivašiūnų gimnazijos socialinė darbuotoja Giedrė Aranauskienė. Dalyvaujant „eksperimentiniame“ koncerte, ugdėsi mokinių motyvacija, sėkmės poreikis, asmeninė patirtis, bendravimas ir bendradarbiavimas. O baigiamoji diskusija su mokiniais tik patvirtino nuostatą – mokytojų įdėtas darbas, kol nuskamba muzika, mokiniams suteikia profesinę ir dvasinę naudą.

Vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė