PASIRENGIMAS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESUI

Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Remiantis kovo 12 d. Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, nuo 2020 03 30 d. gali būti perorganizuojamas Alytaus r. meno ir sporto mokyklos ugdymo procesas. Mokyklos pedagogai ir visa bendruomenė yra pasiruošę užtikrinti ugdymo procesą nuotoliniu būdu (jei atsirastų tokia būtinybė nuo 2020 m. kovo 30 d.). Darbas nuotoliniu būdu vyktų pagal patvirtintą 2019/2020 m. m. pamokų tvarkaraštį.

Gerbiami mokiniai ir jų tėveliai, prašome aktyviai bendrauti su pagrindinio instrumento ir kitų dalykų mokytojais, tolimesnį ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu Jums priimtiniausiomis formomis ir priemonėmis, kad Jūsų ugdymo turinys ir toliau būtų patrauklus, inovatyvus, teikianties ūgties.

INDIVIDUALIŲ (pagrindinio instrumento – fortepijono, gitaros, akordeono, smuiko, kanklių, trimito) dalykų nuotolinį ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su pagrindinio instrumento mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

GRUPINIŲ (solfedžio, muzikos istorijos, ansamblio), dailės ir sporto užsiėmimų dalykų nuotolinis ugdymo turinys bus talpinamas mokyklos internetinėje svetainėje www.amsm.lt ir vykdomas nuo kovo 30 d., pirmadienio. Ugdymo užduotys bus suskirstytos pagal pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančias sporto ir menų (muzikos, dailės, dizaino) krypties ugdymo programas. Užduočių pateikimas bus vykdomas įvairiomis formomis – teorinės-praktinės užduotys word variantu, foto paveikslėliai, powerpoint, video medžiaga, nuorodos youtube, parengtos užduotys ir nurodyti tinklapių adresai ir kt. Grįžtamajam ryšiui mokytojas su mokiniais susisieks individualiai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

Organizuojant individualių ar grupinių užsiėmimų nuotolinio ugdymo procesą, jo teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

• interneto ryšį;

• išmanųjį mobilųjį telefoną, kompiuterį ar planšetę;

• susikurtą el. paštą ir kitas įdiegtas internetinio/socialinio komunikavimo programas: Viber, Whatsapp, Messenger ir kt.

PRAŠOME SEKTI  PRANEŠIMUS MOKYKLOS TINKLALAPYJE www.amsm.lt

BŪKIME STIPRŪS IR SVEIKI!