Muzikos skyrius

Užsiėmimai vyksta (žiūr. tvarkaraščiai)

Dauguose, Pivašiūnuose, Miroslave, Simne, Punioje, Makniūnuose, Butrimonyse.

                                  Muzikos skyrius
1. Rasa Babarskienė (Fortepijonas)
2. Laimutė Aleksiupienė (Kanklės)
3. Raminta Vanagaitė (Fortepijonas)
4. Aidas Tamulevičius (Gitara)
5 Ramunė Simanavičienė (Akordeonas)
6 Laima Zalanskienė (Fortepijonas)
7. Joana Laugalienė (Fortepijonas)
8. Margarita Ivanauskienė (Kanklės)
9. Algirdas-Antanas Glovickis (Smuikas)
10. Gintautas Pikūnas (Gitara)
11. Dainius Platūkis (Akordeonas)