Muzikos skyrius

Kviečiame muzikuoti ir pasirinkti norimą instrumentą: fortepijoną, smuiką, gitarą, kankles, trimitą, akordeoną, elektroninį instrumentą, ar dainavimą

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Į ankstyvojo muzikinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 5 metų.Tai 2 (dviejų) mokslo metų programa. Vėliau galima mokytis groti pasirinktu instrumentu.

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pradinio muzikinio ugdymo programa skirta 7 metų amžiaus mokiniams. Tai 4 (ketverių) metų muzikinio ugdymo programa.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

Formalųjį švietimą papildančio pagrindinio muzikinio ugdymo programa numato 4 (ketverių) metų laikotarpį po kurio, baigusiems visą 8(aštuonerių) metų numatytą  programą išduodamas LR švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotas baigimo pažymėjimas.

Muzikos mėgėjų ugdymo programa

Tai 1(vienerius) ar daugiau mokslo metų trunkanti ugdymo programa suteikianti galimybę toliau tobulėti ir gilinti muzikines žinias. Baigusiems išduodami mokyklos pažymėjimai.

Užsiėmimai vyksta (žiūr. tvarkaraščiai)

Dauguose, Pivašiūnuose, Miroslave, Simne, Punioje, Butrimonyse.

                                  Muzikos skyrius
1. Rasa Babarskienė (Fortepijonas)
2. Laimutė Aleksiupienė (Kanklės)
3. Raminta Vanagaitė (Fortepijonas)
4. Ramunė Simanavičienė (Akordeonas)
5 Laima Zalanskienė (Fortepijonas)
6 Joana Laugalienė (Fortepijonas)
7. Margarita Ivanauskienė (Kanklės)
8. Algirdas-Antanas Glovickis (Smuikas)
9. Gintautas Pikūnas (Gitara)
10. Dainius Platūkis (Akordeonas)