Muzikos išraiškos priemonės fortepijono pamokose

Spalio 25 dieną, Alytaus r. meno ir sporto mokykloje Dauguose, vyko atvira fortepijono  pamoka ,,Susipažinkime su dinamikos ženklais“. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio muzikavimo fortepijonu ugdymo pamoką vedė mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė. Pamokos dalyvė – 2 fortepijono klasės mokinė Gustė Janulevičiūtė. Reikalinga kūrybiškai pamokai informatyvi mokomoji medžiaga dominavo pateiktyse. Mokinė su mokytoja aktyviai diskutavo, analizavo, idėjų žaidimo pagalba susipažino ir išsiaiškino pamokos tikslus, uždavinius. Pavyzdžiui, kaip apibūdinti vieno, ar kito garso skambėjimą, į ką tai panašu, ką primena; kaip skambėtų atlikta muzikinė frazė garsiai ar labai tyliai ir t.t. Pagal pateiktas vaizdines priemones kiekvienam fortepijoniniam kūrinukui buvo sukurtas tinkamas garso formavimas ir dinaminiai niuansai. Laikas prabėgo akimirksniu, mokinė savo darbą įsivertino linksmojo ,,Traukinuko“ metodu. Apibendrinant mokymosi eigą buvo aptarta kas naujo išmokta, kokie sėkmės kriterijai įgyta ir numatyti tolimesni tobulinimo būdai. Aptariant pamokos sėkmės istoriją, mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė pasidžiaugė, kad pamokos metu vyravo motyvuojanti ir nuoširdi atmosfera, mokymo(si) eiga vyko aktyviai ir dinamiškai, o pamokos turinį puikiai papildė tikslingai parinktos vaizdinės priemonės derančios su pasirinkta tema ir uždaviniais. Džiugu, kad kūrybiškų idėjų įvairumas, įgytų žinių supratimas ir gebėjimų visuma padėjo ugdytinei tobulinti menines kompetencijas, atskleidė individualų kūrybinį mąstymą, padrąsino ieškoti ir atrasti.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija