Muzikos ir dailės draugystė

Sausio 24 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokykloje Dauguose vyko integruota muzikos ir dailės pamoka ,,Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“. Pamokoje dalyvavo mokyklos Miroslavo skyriaus 8 fortepijono klasės mokinė Sandra Babarskaitė (mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė) ir Daugų dailės skyriaus jaunosios tapytojos – Karina, Lauryna, Milda, Ugnė, Viktorija (vyresnioji dailės mokytoja Ingrida Vaitkienė). Menų sintezės procesą stebėjo mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Surengti tęstinį integruotų pamokų ciklą paskatino ruošimasis dalyvauti respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje – konkurse Vilniuje. Mokinė Sandra fortepijonu atliko keletą skirtingo charakterio kūrinių bei pritaikė tinkamas muzikos išraiškos priemones jų atskleidimui, žaismingai interpretavo tempų, nuotaikų, dinaminių niuansų galimybes. Dailės skyriaus mokinės atidžiai išklausiusios muzikavimą pasirinko tinkamas dailės medžiagas ir įrankius, šiltas ir šaltas spalvas bei eskizuose perteikė išgirsto ir pasirinkto muzikos kūrinio nuotaiką. Pamokos metu mokinės analizavo draugų kūrybą, dirbo komandoje. Kūrybinės integruotos pamokos metu buvo lavinama vaizduotė, susipažinta su įvairių kompozitorių kūryba, dailės rūšimis; mokyklos ugdytinės ugdė kritinį ir kūrybinį mąstymą, įgijo praktinių įgūdžių.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija