Mokytojo darbo tikslas – tobulinti profesinį meistriškumą ir perteikti savo žinias mokiniams

Uždaviniai diena iš dienos vis tie patys:  skleisti inovatyvius  darbo metodus tarp kolegų, aptarti aktualias švietimo naujoves, švietimo kaitos kryptis, dalintis gerąja metodine ir praktine patirtimi. Mokiniuose skatinti iniciatyvumą, kūrybiškumą. Apie visa tai ir buvo kalbėta Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos (VšĮ Muzikos sala) Konferencijoje gegužės 14 d., ZOOM programa. Klausėme metodinius pranešimus aktualiomis muzikinio ugdymo temomis. Pranešėjai – Audrius Blažiūnas, derintojas, pianistas, pedagogas. Fortrpijono specialybės mokytoja metodininkė Dovilė Bagdonaitė – „Nicolai Podgornovo pedagoginis repertuaras fortepijonui”; „Mokinys ir fortepijonas: mokymosi motyvacijos skatinimo būdai” – Valentina Tabainik, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokytoja metodininkė. „Nerimo įveikimo metodikos pedagoginiame darbe“ – Birutė Asevičiūtė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono specialybės vyr. mokytoja.  „Naujo kūrinio mokymasis nuotoliniu būdu pradinėse fortepijono specialybės ugdymo klasėse“.  Pranešėja – Giedrė Paulikaitė-Daugelienė, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokytoja metodininkė. Konferencijos moderuotoja Audronė Budrytė, Vilniaus  Broniaus Jonušo muzikos mokyklos fortepijono specialybės mokytoja metodininkė.

Fortepijono specialybės vyresnioji mokytoja  Rasa Babarskienė