„Linksmoji polkutė 2020“

Alytaus r. meno ir sporto mokykloje jau IX-ąjį kartą vyko Lietuvos  jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2020“. Nuotaikinga Johano Štrauso „Polka“ dalyvius pasveikino Daugų Vlado Mirono gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus jaunieji muzikantai (meninio ugdymo vadovė vyresnioji mokytoja Joana Laugalienė). Drąsinantį  pasisveikinimą dalyviams tarė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė. Dalyviai susipažino su komisijos nariais: Alytaus r. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausia specialiste Rūta Guževičiene, vertinimo komisijos  pirmininke akordeono mokytoja eksperte Rita Auksoriūte (Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), smuiko  mokytoja metodininke Dalia Šešelgiene (Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija) ir Alytaus Kultūros centro etnokultūros specialistu Giedriumi Griškevičiumi-folklorinio ansamblio „Žvangucis“ vadovu. Po pasisveikinimo visi 101 jaunasis atlikėjas ir 50 juos mokiusių mokytojų suskubo derinti kanklių, smuikų, violončelių, basetlių stygas, „vėdinti“ akordeonų dumples, „blizginti“ trimitus, kornetus, althornus, o cimbolininkė miklinti pirštus 2 mediniais plaktukėliais. Dūzgė lumzdeliai, birbynės, išilginės fleitos,  molinukai, tarškynės, džingulis, žvangucis…Šį „orkestrą“ valdė organizatorės vyresnioji fortepijono mokytoja Rasa Babarskienė ir kanklių mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė. Mokiniai, pagal amžių grupes, savo gebėjimus demonstravo grupėse: A, B, C, D, E, tercetai-kvartetai-kvintetai-seksetai ir ansambliai-kapelijos. Komisija išklausiusi konkurso „Linksmoji polkutė 2020”  jaunuosius atlikėjus, paskelbė ir apdovanojo laimėtojus. A grupė-solistai(10 metų ir jaunesni). Laureatai: I vieta –  Gabrielius Zenevičius 4 kl. (akordeonas), mokytoja metodininkė Violeta Ligeikienė, Alytaus muzikos mokykla. II vieta – Evaldas Liubartas  3kl. (akordeonas), mokytoja metodininkė Regina Griesiuvienė, Kaišiadorių meno  mokykla. III vieta – Nedas Zenevičius 2 kl. (fortepijonas), vyresnioji mokytoja Raminta Vanagaitė, Alytaus r. meno ir sporto mokykla.

B grupė solistai (11-13 metų). Laureatai: II – vieta Augustas Rimavičius 4 kl. (fortepijonas), mokytoja Rasa Čereškienė, Marijampolės meno mokykla. III vieta – Elinga Liberytė 3 klasė (kanklės), mokytoja metodininkė Dalia Valdajevienė, akompanuoja vyresnioji mokytoja Vaida Prušinskienė, Kėdainių muzikos mokykla ir Milena Jermak 5 klasė (akordeonas), mokytoja ekspertė Elena Berezina,Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.

 C grupė solistai (14 –16 metų). Laureatai: II – vieta  Vesta Rėklytė 6 kl. mokytoja metodininkė Dana Žemaitienė, akompanuoja Evelina Sušinskė, Marijampolės meno mokykla.

D grupė  tęstinio mokymo grupė. Laureatai: II – vieta  Tautvydas Jonas Velička (16 metų), armonika, mokytojas Leonidas Moisejenka, Alytaus jaunimo centras Dainų ir šokių ansamblis „Tarškutis“.

E grupė duetai. Laureatai: I vieta –  Jonas Školnas 4 klasė (kornetas) ir Jefim Romančik 6 klasė (fortepijonas), mokytojas ekspertas Vladimir Školnyj, mokytoja ekspertė  Jolanta Lasauskienė. Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla.  Karolis Norkūnas 1klasė (akordeonas) ir Paulius Norkūnas 3 klasė (fortepijonas), vyresniosios  mokytojos Vilma Gumbienė ir Auksuolė Merkienė. Elektrėnų meno mokykla. Laureatai: III – vieta  Evita Vaitkevičiūtė 4 klasė (akordeonas) ir Eiva Pamarnackaitė 4 klasė (akordeonas), mokytoja metodininkė  Sigutė Minkevičė, Vievio meno mokykla.  E grupė tercetai, kvartetai, kvintetai, septetai. Laureatai: I vieta –  Jonas Baublys 5 klasė (akordeonas), Aistė Baublytė  3 klasė (fortepijonas), Greta Baublytė 2 klasė (fortepijonas), vyresniosios mokytojos Vilma Gumbienė ir Auksuolė Merkienė, Elektrėnų meno mokykla. Laureatai: II – vieta  Bernadeta Bundzaitė 7 klasė (smuikas), Arminas Kilinskas 7 klasė (smuikas), Kristupas Kosas 3 klasė (akordeonas), Paulina Kosaitė 8 klasė (fortepijonas), mokytojos metodininkės  Daiva Martikonytė, Violeta Ligeikienė, Vita Naujikienė. Alytaus muzikos mokykla. Laureatai: III – vieta  Elė Padegimaitė 7 klasė (smuikas), Mėja Marcinkevičiūtė 7 klasė (smuikas), Bernadeta Vaitkevičiūtė 7 klasė (smuikas), Martynas Vyturys 5 klasė (vilončelė), Mokytojos: vyresnioji smuiko mokytoja Ingrida Krikščiūnienė, mokytoja metodininkė Daiva Martikonytė, mokytoja Ana Čirkova, Alytaus muzikos mokykla.

E grupė instrumentiniai ansambliai. Laureatai: I vieta – Dainų ir šokių ansmablis „Tarškutis“, mokytoja ekspertė Rima Moisejenkienė, mokytojas Leonidas Moisejenka, Alytaus jaunimo centras. Laureatai: II – vieta  instrumentinis ansamblis ,,Muzikinė paletė“, mokytojos metodininkės Audronė Venckūnienė ir Rima Beitnarienė, Alytaus muzikos mokykla. Laureatai: III – vieta  Kėdainių muzikos mokyklos mokinių ansamblis, mokytoja metodininkė Genė Gusiniauskienė.

IX-jame jaunųjų atlikėjų „Linksmosios polkutės -2020“ konkurse, noriai susibūrė jaunosios kartos bendruomenių atstovai. Manau, ši bendrystė padėjo stiprinti tautinį tapatumą, skatino susirasti naujų muzikuojančių draugų, patirti džiaugsmą ir malonumą klausant linksmųjų  polkų. Mokytojai išklausė ir reflektavo kvalifikaciniame seminare „Integruoto meninio ugdymo inovacijos“.Esame dėkingi Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktorei Auksei Sapežinskienei už organizacinę pagalbą. O už dovanėles, kurios pradžiugino mokinius ir mokytojus dėkojame: Alytaus rajono savivaldybei; Direktoriui Kęstučiui Jurgelioniui UAB ,,Staginis“; Generaliniam direktoriui Mantui  Karaliui UAB ,,Lankava“; Ūkininkui Audriui Banioniui; UAB ,,BROLIMO“ direktoriui  Daniel  Andrijevskij; UAB  EUROVAISTINĖS Pietų regiono vadovei Jelenai Deksnienei; Alytaus parduotuvės MOKI VEŽI direktorei Nijolei Jančiauskienei; UAB Busotas direktorei Ramunei Micevičienei; Alytaus rajono savivaldybės administracijos Daugų seniūnei Irmai   Kašėtienei; Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Tarybos narei Astai  Turskienei; UAB Jurvidginta direktorei Reginai Jurčiukonienei; UAB „Kopainė“ direktoriui Augustinui Tribandžiui. Informaciniai rėmėjai „Dainavos žodis“ ir  Danielius.net.

 Vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė