Korupcijos prevencija

2016-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

Šaliname ne tik korupcijos pasekmes, bet ir jos priežastis

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Siekdami teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertiname įvairius teisės aktus, atliekame institucijų korupcijos rizikos analizes (nustatome rizikingiausias sritis ir teikiame pasiūlymus), rengiame ir koordinuojame antikorupcines programas.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Nuorodos

https://www.stt.lt/lt/menu/korupcijos-prevencija/http://www.vmi.lt/cms/korupcijos-prevencijahttps://www.infolex.lt/ta/120429http://www.silute.lt/publ/Korupcija/VMeckausko.pdf

https://www.vtek.lt/index.php/nuorodos