Kalėdinė dovana – muzika

Nuaidėjus pirmo pusmečio atsiskaitymo koncertui Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Pivašiūnų skyriaus kanklininkės vykdė edukacinė pamoką  – koncertą Pivašiūnų gimnazijos priešmokyklinės grupės mažiesiems. Eiliuotais posmais trečios kanklių klasės mokinė Gabija Pikūnaitė jaunuosius klausytojus supažindino su kanklių raida. Gabija ir pirmos kanklių klasės mokinė Dovilė Bakšytė atliko pusmečio išmoktus muzikinius kūrinius, kuriais ne tik sudomino mažuosius, bet ir atskleidė brauktuku ir pirštais kankliavimo būdus. Priešmokyklinės grupės  mokytoja Nastulevičienė Dalė pasidžiaugė, kad pačiu laiku muzikavimas, nes advento laiku rami, švelni muzika tiko vaikams ir buvo papildyta ugdymo programa. Kanklės tapo gyva vaizdine priemone. Kurias galėjo netik pamatyti, išgirsti jų skambesį, bet ir paliesti pirštukais stygas, ir jomis padaryti jūros bangas. Edukacinė pamoka koncertas tai ir netik žinių perteikimas, bet ir drąsos, sceninės  ir bendravimo  kultūros tobulinimas.

Kanklių mokytoja Laimutė Aleksiupienė