Istorija

Mokyklos steigėja – Alytaus raj. savivaldybė. Alytaus rajono meno ir sporto mokykla įkurta 1978 metais. Jos veiklą nusako neformaliojo ugdymo pobūdis ir tikslai. Mokykloje veikia muzikos, dailės ir sporto skyriai, taip pat vokalo ir dizaino studija. Muzikos skyriuje galima išmokti muzikuoti fortepijonu, smuiku, akordeonu, trimitu, gitara, kanklėmis  ir mokytis dainavimo meno,  sporto skyriuje ugdymas vyksta  dziudo, lengvosios atletikos, krepšinio ir futbolo sekcijose.