Dar viena turininga stovyklautojų diena Nemunaityje