Alytaus r. meno ir sporto mokykloje vyko respublikinė mokytojų konferencija

Atėjus stebuklingam metų laikotarpiui – Adventui, Alytaus r. meno ir sporto mokykloje pats darbymetis. Gruodžio 4 dieną mokykloje vyko respublikinė mokytojų konferencija ,,Meninio ugdymo inovacijos šiandien ir rytoj“. Konferencijos tikslas – skatinti įvairių meno dalykų mokymo/si gerosios patirties ir idėjų sklaidą, pristatant sėkmės istorijas efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant. Šio renginio iniciatorė – mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė.

Ankstyvą rytmetį mokykloje jau skambėjo saksofonų kvarteto iš Druskininkų muzikos studijos ,,Mikutis“ atliekama įtaigi muzika, kuri visus sužavėjo konferencijos atidarymo metu (vadovas, mokytojas ekspertas Juozas Mikolainis). Konferencijos dalyvių pasveikinti atvyko ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto vedėjas Jonas Žemaitis, linkėdamas visiems vertingų  patirčių, gerų emocijų. Mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė, teigė, kad meninio ugdymo inovacijos šiame pasaulyje labai svarbios, kad kiekvienam mokytojui aktualu augti, tobulėti ir siekti kuo daugiau įgyti inovatyvių ugdymo/si idėjų.

Renginio stiprybė tame, kad visi konferencijos  pranešimai buvo informatyvūs ir aiškiai apmąstyti, įvairūs savo turiniu, pateikta daug vertingų praktinių metodų. Skirtinguose pranešimuose kiekvienas klausytojas atrado sau tinkančią informaciją – žinias, originalius pristatymus. Kiekviename iš jų atsiskleidė individualaus ar grupinio mokymo/si motyvuojančių metodų dermė, teorinių ir praktinių žinių apie inovatyvius ugdymo metodus gausa ir, žinoma tikslingos įžvalgos apie mokymosi sėkmę pamokoje sąlygojančius veiksnius.

Pranešėjai atvyko iš Neringos, Trakų, Lazdijų, Kalvarijos, Druskininkų M. K. Čiurlionio, Birštono, Elektrėnų meno mokyklų, Alytaus muzikos mokyklos ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos. Buvo pristatytos tokios temos, kaip ,,Inovatyvios muzikinio ugdymo formos – kolektyvinio muzikavimo taikymo praktika privačioje muzikos studijoje „Mikutis“.  Pranešime buvo pasidalinta įžvalgomis apie darbą privačioje neformaliojo vaikų  švietimo įstaigoje, apžvelgtos inovatyvios muzikinio ugdymo formos (J. Mikolainis, mokytojas ekspertas, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla); ,,Mokymo diferencijavimo svarba muzikos mokyklose“ – apie žinias ir suteiktus įgūdžius, dirbant su šiuolaikine jaunąja karta, aiškia analize, kaip pritraukti daugiau mokinių, mokymą/si pateikiant kaip patrauklų ir sėkmingą (Sigta Maldžiūtė – Valaitienė, mokytoja metodininkė, Kalvarijos meno mokykla); ,,Mokomoji knyga „Smuikelės giesmė“ – tradicijų ir šiuolaikiškumo dermė“ – pranešimo metu autorė pristatė mokomąją knygą „Smuikelės giesmė“, skirtą ugdyti pradinius griežimo smuiku įgūdžius. Buvo aptarti 2 skirtingi, tačiau tarpusavyje derantys knygos idėjiniai aspektai – tautinės kultūros palikimas ir juo paremtas mokymosi turinys bei šiuolaikiškas, inovatyvus mobiliųjų įrenginių panaudojimas mokantis (Ieva Tijūnėlienė, mokytoja metodininkė, Trakų meno mokykla). ,,Nauja – tai pamiršta sena“, pranešimas su aktualiais pavyzdžiais, skirtas mokinių motyvacijai skatinti (Joana Laugalienė, vyresnioji mokytoja, Alytaus r. meno ir sporto mokykla); ,,Mokomės kūrybiškai ir išradingai“ – pateikta puiki vaizdinė mokymo priemonė, skatinanti mokinius geriau įsiminti muzikinius terminus. Naudojant šį metodą dėmesys sutelkiamas į mąstymą, samprotavimą ir dėmesingumo ugdymą (Laimutė Aleksiupienė, mokytoja metodininkė, Alytaus r. meno ir sporto mokykla); ,,Menas „veža“ – šiame pranešime buvo diskutuota kuo gyva tauta? kas sudaro jos esmę? kuo ji stipriausiai atsispiria prieš išnykimą ir nutautėjimą? (Monika Urbonavičienė, vyresnioji mokytoja, Neringos meno mokykla). Pranešime ,,Aktyvūs kūrybiškumo ugdymo metodai“ atsispindėjo mokslo tendencijos apie meną ir  žmogiškuosius ryšius, bendravimo sėkmės priklausybę ne tik nuo  menininko, bet ir nuo suvokėjo, jo kultūros akiračio ir estetinio patyrimo (Arūnas Vaitkus, mokytojas ekspertas, Alytaus r. meno ir sporto mokykla); ,,Gamų svarba formuojant grojimo pagrindus“ – pranešime buvo akcentuojama kryptingumas ir sėkmingumas mokantis groti gamas (Dainius Platūkis, mokytojas ekspertas, Alytaus muzikos mokykla). ,,Mokytojo praktika taikant informacines kompiuterines technologijas (IKT)“ – pranešimas buvo skirtas mokytojams ieškantiems naujų mokymo/si medžiagos pateikimo formų. Pateikti efektyvūs metodai, padedantys išmokti natas, gamų grojimas kitaip, atskleidžiant kūrybinius mokinio gebėjimus, mokinių motyvacija bei kitokia patirtis (Mindaugas Bivainis, mokytojas metodininkas, Birštono meno mokykla). ,,Pažink save“ – pranešime buvo gvildenamos teigiamos ir neigiamos emocijos mokytojo darbe (Rasa Babarskienė, vyresnioji mokytoja, Alytaus r. meno ir sporto mokykla); ,,Asmenybės sruktūros ir spalvos santykis“ – analizuojama emocinis intelektas, savojo ,,Aš“ pažinimas, dailės užsiėmimų struktūra, įvairios ,,apšilimo“ technikos (Ingrida Vaitkienė, vyresnioji mokytoja, Alytaus r. meno ir sporto mokykla). Pranešimą ,,A. N. Strelnikovos kvėpavimo metodika ir jos pritaikymas mokytojams ir jauniesiems atlikėjams“ pateikė mokytoja iš Elektrėnų meno mokyklos Ilona Orentaitė-Mukienė, teigdama, kad unikali kvėpavimo gimnastika, padeda suvaldyti sceninį jaudulį bei viešojo kalbėjimo baimę, o pedagogams puiki galimybė išvengti profesinių balso ligų ir gerinanti bendrą organizmo savijautą. Apie šiuolaikinio meno suvokimo aspektus, kūrybos proceso sampratą ir meno svarbą globalaus pasaulio kultūriniame kontekste kalbėjo dailės mokytojas Evaldas Ostrauskas (Alytaus r. meno ir sporto mokykla).

Dėkojame visiems pranešėjams, klausytojams, džiaugiamės, kad visi pranešimai unikalūs, vertingi kryptingos informacijos prasme, atspindintys naujas, inovatyvias mokymo/si tendencijas. Džiugu, kad renginyje vyko gyvos diskusijos, pristatyta stendiniai pranešimai, sėkmingai pasidalinta patirtimi ir atrasta daug naujų idėjų. Apibendrinant galima drąsiai sakyti – visa diena, kaip įdomi ir inovatyvi pamoka.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija