Alytaus r. meno ir sporto mokykloje bus įgyvendinamas projektas

Alytaus r. meno ir sporto mokykloje bus įgyvendinamas projektas „Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“Nr. SRF-FAV-2020-1-0145

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos pateikta paraiška Nr. SRF-FAV-2020-1-0145 „Sveikatos stiprinimas ir sportinių galimybių plėtra, įsigyjant sporto inventorių ir įrangą“yra finansuojama. 2020 m. liepos 13 d. pasirašyta sutartis su Švietimo mainų paramos fondu. Projekto veikla bus pradėta įgyvendinti nuo rugsėjo 1 dienos 15 mėnesių. Tikslinė projekto grupė, tai Alytaus rajono bendruomenės nariai: vaikai, jaunimas iki 29 m., suaugusieji, tame tarpe senjorai. Projekto tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią rajono bendruomenę, modernizuojant Alytaus r. meno ir sporto mokyklos sportinį inventorių ir įrangą. Planuojamos vykdyti dvi pagrindinės veiklos, įsigijus naują, kokybišką, saugią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią įrangą bei inventorių. Viena iš jų – tai savaitgalio sporto stovyklos vaikams ir jaunimui, jos bus vykdomos vieną kartą per mėnesį visus metus (12 savaitgalių) gražiose Alytaus rajono apylinkėse: Daugų irklavimo bazėje ir atnaujintose patalpose Nemunaityje. Stovyklautojai bus apgyvendinti vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose ir keturviečiuose kambariuose bei keturis kartus per dieną maitinami. Savaitgalio sporto stovykloje vienu metu galės sportuoti 24 vaikai ar jaunimas, juos prižiūrės ir užsiėmimus ves 5 profesionalūs vadovai, treneriai, lektoriai. Vaikai ir jaunimas susipažins bei išbandys šias sporto šakas: dziudo, imtynes, futbolą ir krepšinį. Stovyklos metu bus vedamos paskaitos apie dopingo žalą, sveiką gyvenseną. Sportinių užsiėmimų metu jaunieji sportininkai išbandys įvairių sporto šakų techniką bei taktiką, atliks bendro fizinio pasiruošimo, jėgos, atpalaiduojančius pratimus. Kita iš veiklų – tai sveikos gyvensenos kursai suaugusiems, kurie bus vedami 2 kartus per savaitę po 2 valandas visus metus Alytaus r. meno ir sporto mokykloje. Kursus galės lankyti Alytaus rajono gyventojai, tiek senjorai, tiek dirbantys. Planuojama, kad kursus lankys 30 dalyvių. Užsiėmimus ves 3 profesionalūs treneriai ir lektoriai.

Užsiėmimų metu bus:
– atliekamas fizinės būklės vertinimas,
– sudaromos individualios ir bendro pobūdžio programos ( tempimo pratimai, pratimų kompleksai visoms raumenų grupėms),
– organizuojami individualūs ir grupiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai ( bendro lavinimo pratimai, tempimo pratimai, judrieji žaidimai, pratimų kompleksai visoms raumenų grupėms),
– supažindinama su fizinio aktyvumo formomis,
– šeštadieninės pratybos (šiaurietiškas ėjimas, žygiai miške, mankšta atvirame ore ir kt.),
– pravedami seminarai apie sveiką gyvenseną, vaistinių preparatų vartojimą, darbo ir poilsio režimą, streso valdymą, kitą elgseną, galinčią turėti įtakos sveikatai.
Kursuose bus ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai ir nuoseklus, sistemingas fizinio aktyvumo poreikis.

Alytaus r, meno ir sporto mokykla